Tím Miracle-Crew
Vitajte na stránke tímu Miracle-Crew!

Tím Miracle-Crew má na starosti projekt DevAct, ktorý výchádza už z existujúceho projektu PerConik. Cieľom projektu je upraviť už existujúci projekt PerConik a následne ho obohatiť o nové možnosti.

Informácie o projekte

Vývojár počas svojej práce robí veľa podvedomých akcií, ktoré nepriamo ovplyvňujú kvalitu napísaného zdrojového kódu. Analýzou týchto akcií tak vieme zefektívniť vývoj softvéru a zvýšiť kvalitu zdrojového kódu. S týmito cieľmi vznikol výskumný projekt PerConik, v rámci ktorého bol implementovaný prototyp infraštruktúry, ktorý umožňuje zaznamenávať aktivity vývojárov, sprístupňuje zdrojový kód z GIT repozitárov a ukladá metadáta obsahujúce rôzne softvérové metriky opisujúce zdrojový kód. Táto infraštruktúra má ale veľké množstvo obmedzení vyplývajúcich z povahy projektu. Pre jej produkčné nasadenie preto treba vykonať analýzu jednotlivých komponentov a poskytovaných služieb a vykonať refaktoring existujúcej implementácie, pričom sa zachová len nevyhnutná množina služieb pre plnohodnotné fungovanie infraštruktúry. Vďaka tomuto zásahu sa odstránia úzke hrdlá infraštruktúry a zjednoduší sa jej nasadenie a následná údržba.

Cieľ projektu

Vývoj softvéru je zložitý a nákladný proces, ktorý len ťažko kontrolovateľný a často neviditeľný. Dôsledkom je, že správnosť tohto procesu vieme zhodnotiť až po dokončení nejakej softvérovej súčiastky, najmä jej funkcionality. Pre zviditeľnenie procesu je dôležité preto sledovať a vyhodnocovať aktivity vývojárov na rozdiel od kontroly ich výstupov. V rámci projektu implementujeme jedinečnú softvérovú architektúru umožňujúcu sledovanie a vyhodnocovanie akcií vývojárov, ktorú navrhneme vychádzajúc z už čiastočne overeného prototypu nasadeného v stredne veľkej softvérovej firme.


Tím Miracle-Crew

Tím Miracle-Crew pozostáva zo 7 študentov inžinierského štúdia na fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU Bratislava. Tím má na starosti Ing. Karol Rástočný, ktorý dohliada na vypracovanie celého projektu.


Bc.Peter Vrana

Peter, prvý člen nášho tímu, je zodpovedná osoba, ktorá vždy splní stanovené úlohy na 100% a to v dostatočnom časovom predstihu. V škole dosahoval vynikajúce študijne výsledky. Aktuálne pracuje ako programátor na rozsiahlom projekte zameranom na dolovanie biznis procesov (angl. rocess mining) z logov rôznych systémov (napr. SAP). V práci od neho vyžadujú znalosť .Net (C#) primárne front-end WPF, ale čiastočne aj WCF. Vo voľnom čase venuju štúdiu programovania v ASP.NET MVC 5, tvorbe mobilný aplikácií pre platformu Android.


Bc.Maroš Grošaft

V rámci mimoškolských aktivít bol Maroš spoluzakladateľom vývojového tímu, ktorý sa venoval vývoju mobilnej aplikácie. Mimo informatickej oblasti je Maroš majiteľom pokrovej herne. V letnom období sa už tretí rok úspešne venuje prenájmu apartmánov v Chorvátsku a sprostredkovateľskou činnosťou. Maroš má skúsenosti s programovacími jazykmi Java, C, C#, v ktorom vypracoval svoju bakalársku prácu. Má tiež skúsenosti so spracovávaním logov a získavaním užitočných informácii. Jeho bakalárska práca bola úspešná, nakoľko bola nasadená do online vzdelávacieho prostredia Peoplia. V rámci bakalárskej práce sa venoval vývojom pomocných nástrojov, pre študentov, ale aj pre pedagógov.


Bc.Lukáš Hamacek

Ďalším členom nášho tímu je Lukáš, ktorý ovláda programovacie jazyky Java, JavaScript a C. Počas školy tiež nadobudol skúsenosti s databázovými technológiami PostgreSQL, či SPARQL. Na školskej úrovni ovláda aj modelovanie v UML. V bakalárskej práci sa venoval problému navigácie v sémantickom webe. V pracovnom živote je Lukáš členom enterprise architektúri. V práci využíva modelovací jazyk Archimate.


Bc.Peter Halaš

Vyštudoval bakalára na FIIT STU v Bratislave, v záverečnej práci vytvoril softvér na spracovanie dát o spotrebe elektriny v nástroji Base SAS. Absolvoval štyri kurzy v SAS-e ďalej kurz Projektové riadenie v praxi od spoločnosti Infotech a Data Warehousing Fundamentals Certification Course od firmy ADASTRA. Počas štúdia sa zoznámil s programovacími jazykmi C, Java, SQL, Javascript a Ruby.


Bc.Pavol Beťák

Pavol Beťák študuje na FIIT STU v Bratislave. Cieľom jeho bakalárskej práce bolo vytvoriť fazetový vyhľadávač nad projektom PerConik. Škola ho naučila využívať mnohé programovacie jazyky, ako napríklad C, C#, Java, SQL. Taktiež je oboznámený s vytváraním UML diagramov. Čo sa týka pracovných skúseností v obore, pracuje v Accenture Technology Solutions.


Bc.Ivan Beňovic

Je absolventom bakalárskeho štúdia na FIIT STU, počas štúdia a praxe získal skúsenosti s programovacími jazykmi ako sú C, C++, Java a technológami ako sú SQL, Spring, Bash, Git, Maven, REST services ... . Jeho bakalárskou prácou bolo Generovanie zdrojového kódu a XMI súborov z UML 2.4 diagramov. Aktuálne robí na poste Java (back-end) developera vo firme Gratex International.


Bc.Tomáš Donko

Tomáš Donko študuje na FIIT STU v Bratislave a popri škole sa venuje rôznym mimoškolským aktivitám a svojej priateľke. Aktívne pracuje v Gratex International ako JAVA developer, kde rozvíja získané vedomosti zo školy.Plán na letný semester

7 šprint Najvhodnejší dátum odovzdania produktu
9 šprint Najneskorší možný dátum odovzdania produktu
12 šprint Odovzdanie celkového výsledku projektu a dokumentácie (produkt, riadenie)
--
22.4. 2016 (podľa rozvrhu stretnutí) Odovzdanie produktu na používanie a testovanie tretej strane
19.5. 2016 (štvrtok), 14.00 Odovzdanie celkového výsledku projektu
22.4. 2016 (podľa rozvrhu stretnutí) Odovzdanie produktu na používanie a testovanie tretej strane

Dokumenty
Zápisnice - Zimný semester 2015/2016

24.09.2015 zapisnica_1.pdf
8.10.2015 zapisnica_2.pdf
15.10.2015 zapisnica_3.pdf
22.10.2015 zapisnica_4.pdf
29.10.2015 zapisnica_5.pdf
5.11.2015 zapisnica_6.pdf
12.11.2015 zapisnica_7.pdf
19.11.2015 zapisnica_8.pdf
26.11.2015 zapisnica_9.pdf
3.12.2015 zapisnica_10.pdf
10.12.2015 zapisnica_11.pdf

Zápisnice - Letný semester 2015/2016

17.2.2016 zapisnica_12.pdf
24.2.2016 zapisnica_13.pdf
03.3.2016 zapisnica_14.pdf
09.03.2016 zapisnica_15.pdf
16.03.2016 zapisnica_16.pdf
30.03.2016 zapisnica_17.pdf
06.04.2016 zapisnica_18.pdf
13.04.2016 zapisnica_19.pdf
20.04.2016 zapisnica_20.pdf
27.04.2016 zapisnica_21.pdf
04.05.2016 zapisnica_22.pdf
11.05.2016 zapisnica_23.pdf

Metodiky

7.12.2015 metodika_code_review.pdf
7.12.2015 metodika_dokumentovanie.pdf
7.12.2015 metodika_kodove_konvencie.pdf
7.12.2015 metodika_komunikacia.pdf
7.12.2015 metodika_manazment_uloh.pdf
7.12.2015 metodika_manažmentu_testovania.pdf
7.12.2015 metodika_verziovania_zdrojového_kódu .pdf

Dokumentácia k riadenie projektu

15.5.2016 devAct_dokumentacia_k_riadenu_projektu.pdf

Dokumentácia k inžinierskemu dielu

15.5.2016 BigPictureDokumentacia.pdf

Technická dokumentácia

15.5.2016 adminitračný_portál_IoC.pdf
15.5.2016 adminitračný_portál_migracie.pdf
15.5.2016 codeReview.pdf
15.5.2016 cord_web.pdf
15.5.2016 core.pdf
15.5.2016 adminitračný_portál_config.pdf
15.5.2016 adminitračný_portál_logger.pdf
15.5.2016 adminitračný_portál_autentifikacia.pdf
15.5.2016 tagging_Admin.pdf
15.5.2016 tagging_Admin_Web.pdf
15.5.2016 userActivity_Client.pdf
15.5.2016 adminitračný_portál_user_management.pdf
15.5.2016 userActivity_installer.pdf
15.5.2016 userActivity_web.pdf
15.5.2016 adminitračný_portál_users.pdf

Prezentácia manažmentu tímu

8.12.2015 Prezentacia-MSI.pdf

Používateľské príručky

20.4.2016 Používateľská príručka pre UACA clienta-a
20.4.2016 Používateľská príručka pre inštalovanie UACA clienta-a
20.4.2016 Používateľská príručka pre Admin portál

Kontakt

Náš tím môžeme kontaktovať pomocou emailu: devact@googlegroups.com