Úvod

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť futbalového hráča pre 3D simuláciu, ktorý dokáže plnohodnotne využívať možnosti poskytované simulačným prostredím. Úlohou bude prevziať jednoduchšieho hráča vytvoreného na našej fakulte v minulom roku a doplniť do neho komplexnejšie typy správania. Ide predovšetkým o efektívne zložitejšie pohyby hráča, ale pozornosť by sa mala venovať aj rozhodovaniu na vyššej úrovni, taktike a stratégii. Dôležitým faktorom bude využitie moderných prístupov robotiky a umelej inteligencie. Dôležitými požiadavkami sú aj prehľadnosť a rozširovateľnosť na úrovni návrhu aj implementácie.

Úlohou je urobiť aj zoznam prístupov, ktoré boli na našej fakulte použité v predchádzajúcich rokoch, aby bolo možné jednoducho využiť skúsenosti nazbierané predchádzajúcimi riešiteľmi, či už to boli tímové projekty, diplomové alebo bakalárske práce. Pozornosť je potrebné venovať aj podporným nástrojom, ktoré umožnia rýchlejší a kvalitnejší vývoj.

Tím 4

Pedagogický vedúci: Ing. Marián Lekavý, PhD.
Spoločné Znalosti: HTML,CSS,Java,UML,XML

Vladimír Bosiak - vedúci tímu

 • Technológie: JQuery, PHP (fw. Zend 1,2), Xpath, SOAP, OWL, SQL
 • Práca v tíme: viac ako rok (Medium 13, s.r.o.)
 • Absolvent FIIT STU
Matej Bádal - manažér kvality
 • Technológie: JQuery, PHP (fw. Zend 2, Nette základy), Android, SQL
 • Práca v tíme: niekoľko mesiacov (Medium13, s.r.o.)
 • Absolvent FIIT STU
Samuel Benkovič - manažér podpory vývoja
 • Technológie: ASP.NET, CMS Umbraco, SQL
 • Práca v tíme: niekoľko mesiacov (Sféra, a.s.)
 • Absolvent FIIT STU
Martin Adámik – manažér monitorovania projektu
 • Technológie: JQuery, PHP, SQL
 • Práca v tíme: školské projekty
 • Absolvent FIIT STU
Michal Petráš - manažér dokumentovania
 • Technológie: JQuery, PHP (fw. Zend), Návrh a anlýza IS, SQL
 • Práca v tíme: viac ako rok (Eby, s.r.o.)
 • Absolvent FIIT STU
Michal Čerešňák - manažér rizík
 • Technológie: C#, SQL
 • Práca v tíme: školské projekty (5 členov)
 • Absolvent VUT FIT
Igor Homola - manažér rozvrhu (plánovanie)
 • Technológie: Administrácia Linux, Windows
 • Práca v tíme: viac ako rok
 • Absolvent FI PEVŠ

Dokumenty

Final dokumentacia

Finalna dokumentacia

Zápisnice zo stretnutí

 1. stretnutie - zápisnica 1.pdf
 2. stretnutie - zápisnica 2.pdf
 3. stretnutie - zápisnica 3.pdf
 4. stretnutie - zápisnica 4.pdf
 5. stretnutie - zápisnica 5.pdf
 6. stretnutie - zápisnica 6.pdf
 7. stretnutie - zápisnica 7.pdf
 8. stretnutie - zápisnica 8.pdf
 9. stretnutie - zápisnica 9.pdf
 10. stretnutie - zápisnica 10.pdf
 11. stretnutie - zápisnica 11.pdf
 12. stretnutie - zápisnica 12.pdf
 13. stretnutie - zápisnica 13.pdf
 14. stretnutie - zápisnica 14.pdf
 15. stretnutie - zápisnica 15.pdf
 16. stretnutie - zápisnica 16.pdf
 17. stretnutie - zápisnica 17.pdf
 18. stretnutie - zápisnica 18.pdf

Dokumentácia k projektu

Dokumentacia k riadeniu projektu.pdf
Dokumentácia k inžinierskemu dielu.pdf

Zdrojové súbory projektu

Agent

Manual

Prirucka

Static WEB

Download

Plán

Kontakt

Tímový mail: tp [at] vallbo.net