Loomie TV

V dnešnej dobe čelíme v oblasti multimédií vzrastajúcemu problému značného informačného zahltenia. Používatelia preto musia spracovať veľké množstvo informácií, kým sa nakoniec dostanú k tomu, čo ich skutočne zaujíma. Používatelia zároveň chcú stráviť svoj čas efektívne a chcú nájsť to čo hľadajú, v čo najkratšom čase.

Cieľom projektu Loomie TV je vývoj webového portálu určeného na zjednodušenie orientácie používateľov v prostredí zaplavenom obrovským množstvom multimedialného obsahu.

Vyskúšajte Loomie TV


Tá má byť realizovaná intuitívnym prostredím, ktoré používateľovi umožní rýchly prístup k hľadaným údajom, ale takisto má poslúžiť ako odrazový mostík smerom k objavovaniu nových zaujímavých prvkov. Pri rýchlosti, akou v súčasnosti vznikajú nové multimediálne položky a pri množstve obsahu, ktorý sa denne objaví na rôznych webových portáloch je pre človeka nemožné nájsť všetko, čo ho zaujíma. Cieľom nášho projektu je vyvinúť riešenie, ktoré dokáže používateľovi automaticky odporučiť obsah, ktorý by ho mohol zaujímať, ale používateľ o jeho existencii nemusí ani tušiť. Loomie TV bude okrem iného podporovať hodnotenie jednotlivých položiek, opisujúcich multimédia, za účelom získania spätnej väzby zo strany používateľov. Na základe tejto explicitnej spätnej väzby sa zostaví model používateľa, opisujúci jeho preferencie. Na podporu získavania spätnej väzby zo strany používateľa bude navrhnutá a implementovaná aplikácia pre mobilné zariadenia, ktorá umožní zjednodušený prístup k základnej funkcionalite realizovanej portálom. Primárnym cieľom aplikácie bude hodnotenie obsahu, ale rovnako by mala umožniť aj vyhľadávanie a odporúčanie multimediálneho obsahu.

Okrem rôznych foriem odporúčania či filtrovania, je ďalším cieľom projektu vytvorenie vhodného prostredia pre sociálnu interakciu používateľov zameranú na oblasť multimediálneho obsahu.

Chceme pre používateľov vytvoriť miesto, kde budú môcť vytvárať komunity, hodnotiť a komentovať obsah prípadne ukázať ostatným čo ich zaujalo. Práve sociálna interakcia v multimediálnom prostredí umožní prezentovať postoje a názory filmových nadšencov, ale aj bežných používateľov. Sociálne orientovaný portál poslúži v tomto prípade na vytvorenie vzťahu medzi portálom a používateľom a takisto zjednoduší proces získavania spätnej väzby. Veríme, že takto dokážeme prilákať množstvo používateľov a získať výhodu nad existujúcimi portálmi, zaoberajúcimi sa problematikou multimediálneho obsahu. Webový portál bude umožňovať jednotlivým používateľom identifikáciu používateľov s najvyššou mierou podobnosti. Táto miera bude určená výpočtom nad údajmi v jednotlivých požívateľských modelov. Poskytnutím tejto informácie používateľom jednak podporíme socializáciu medzi tými s najviac podobnými záujmami, ale na druhej strane umožníme tiež skúmanie záujmov ostatných. Tým vytvoríme priestor na rozšírenie používateľových obzorov. Podobnosť používateľov je možné využiť taktiež v procese odporúčania. Ak totiž používateľovi poskytneme položky, ktoré pozitívne hodnotili jemu podobní používatelia, umožní nám to predísť potenciálnemu problému s uzatváraním používateľa v akejsi bubline, ktorá by mohla vzniknúť, ak by používateľ hodnotil len položky s príliš podobným zameraním a nevedel by čo ďalšie si môže pozrieť. Využitím poznatkov o podobných používateľoch jednoducho predídeme tomuto problému a odporučíme mu položky, ktoré pozerali iní.

Recobenders