Monitorovanie a vyhodnocovanie fyziologických procesov človeka

Plán projektu

Cieľom projektu je navrhnúť, implementovať a experimentálne overiť systém inteligentného bezdrôtového bio-monitoringu (napr. pre potreby zariadenia pre seniorov), ktorý bude pozostávať z monitorovacieho riešenia pre jednotlivých klientov a centrálneho systému pre správu, spracovanie a vizualizáciu údajov.

Priebeh

 • Šprint 0

  Inicializácia

  Výber technológií.

  Vytvorenie tímového webu

  Nastavenie serveru

  Otestovanie firmvéru zariadenia

 • Šprint 1

  Príprava na dáta

  Ukladanie nameraných dát

  Vytvorenie databázy

  Zobrazenie dát vo webovej aplikácii

 • Šprint 2

  Príprava na komunikáciu

  Ukladanie nameraných dát na zariadení

  Ukladanie dát na serveri

  Zobrazenie dát na mobile

 • Šprint 3

  Komunikácia

  Posielanie dát na server

  Autentifikácia používateľov na webe

 • Šprint 4

  Administrácia

  Administrácia používateľov

  Analýza čipu

  Refaktoring

 • Šprint 5

  Komunikácia

  Analýza čipu

  Prepojenie čipu a mobilnej aplikácie

  Zobrazenie reálnych dát

 • Šprint 6

  Rozšírenie funkcionality

  Dokončenie klientskej aplikácie

  Vytvorenie ošetrovateľskej aplikácie

  Export údajov

 • Šprint 7

  Zálohovanie dát

  Autentifikácia používateľov v aplikácii

  Vykresľovanie grafov

  Zálohovanie dát na čipe

 • Šprint 8

  Rozšírenie funkcionality

  Lokalizácia pacienta

  Správa príbuzných pacienta

  Spracovanie kritických eventov

 • Šprint 9

  Spracovanie batch dát

  Spracovanie dát z FLASH pamäte

  Refaktoring

  Odovzdanie produktu na testovanie

 • Šprint 10

  Ukončenie projektu

  Oprava bugov

  Zapracovanie pripomienok

  Finalizácia dokumentácie

Tím

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Product Owner

Patrik Blanarik

Web Fronted developer

Ľubomír Koprla

UX Designer

Matej Kužma

Android Developer

Ivana Sklárová

Scrum Master

Matej Sojka

Architect

Ján Trimel

Quality Analyst

Dominika Vidiečanová

Database Analyst

Jozef Vindiš

Backend Web Developer

Firmware Developer

Dokumenty

Zápisnice

0. šprint

Dátum: 27. 9. 2018

0. šprint

Dátum: 4. 10. 2018

1. šprint

Dátum: 11. 10. 2018

1. šprint

Dátum: 18. 10. 2018

2. šprint

Dátum: 8. 11. 2018

3. šprint

Dátum: 22. 11. 2018

4. šprint

Dátum: 6. 12. 2018

5. šprint

Dátum: 13. 12. 2018

6. šprint

Dátum: 12. 2. 2019

6. šprint

Dátum: 5. 3. 2019

7. šprint

Dátum: 19. 3. 2019

8. šprint

Dátum: 2. 4. 2019

Ostatné dokumenty

Plán práce na zimný semester

Dátum: 11. 10. 2018

Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ilkovičova 2 842 16 Bratislava 4

timovyprojekt09@gmail.com