Úvod

Vitaj na našej webstránke


K termínu 30. apríl 2009 bol odovzdaný produkt a dokumentácia k produktu.

Webstránku tímu SquareHeads bola vytvorená v rámci predmetu Tvorba informačného systému v tíme v študijnom programe Informačné systémy inžnierskeho štúdia na FIIT STU.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na webstránke pani prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. kde môžete sledovať aj ostatné práce našich kolegov - spolužiakov.

Touto cestou by sme chceli vysloviť poďakovanie pani Mgr. Nikolete Habudovej za pomoc, odborné vedenie, cenné rady, pripomineky a usmerňovanie pri realizácií nášho tímového projektu.

XHTML Valid CSS Valid