Prepájanie dát o vývoji softvéru

O projekte
Tracks

„Tasks, Code Reviews, Activities, Source Code, and Knowledge about Software“. Programátori pri tvorbe softvéru pracujú s veľkým množstvom podporných systémov, ktoré im pomáhajú pri vývoji.

 • Medzi najznámejšie patria:
 • vývojové prostredia (Eclipse, Visual Studio)
 • systémy pre správu zdrojových kódov (Git)
 • úloh a nahlasovania chýb (Bugzilla, Jira, Redmine)
 • prehliadok zdrojového kódu (Gerrit)
 • alebo aj diskusné fóra a dokumentácie (StackOverflow, MSDN)

Problém

Problém nastáva, keď sa snažíme nájsť súvislosti medzi nimi. Príkladom je prepojenie otázky v StackOverflow od vývojára pracujúceho na úlohe z Bugzilla a jeho commity v Git. Pri následnej prehliadke zmien v Gerrit má kontrolór pred sebou iba výsledný návrh zmeny v Git a nie odpoveď zo SO, na ktorej vývojár svoje riešenie založil.

Riešenie

Cieľom projektu je vytvoriť zberača dát z jednotlivých podporných systémov, následne ich spracovať tak, aby nadobúdali prínosnú hodnotu ako pre samotného programátora, tak aj pre manažéra projektu a ostatných členov tímu. Každý bude mať dokonalý prehľad o tom, ku ktorému „Task“ patrí ktorý „Code Review“ , „Activity“ a „Source Code“, poprípade, „Knowledge about Software“ = TRACKS.

Tím 8 - BLANK

Náš tím pozostáva zo siedmich členov + vedúceho tímu.

Martin Konôpka

 • Vedúci tímu

Peter Bobovský

 • C#, Grafické programovanie
 • PostgreSQL
 • Písanie poviedok
 • Hranie hier

Michal Kráľ

 • Java, JEE, Spring, GWT
 • Multithreadové riešenia
 • PostgreSQL, MySQL, MongoDB
 • Outdoorové lezenie

Peter Kučera

 • Android
 • Klavir, ukulele
 • Hranie hier

Marek Mura

 • Java, Python
 • Neurónové siete
 • Ovláda plynulo japončinu
 • Hranie hier

Miriama Pomffyová

 • Java
 • Turistika

Lukáš Račko

 • Webové, mobilné a databázové riešenia
 • Bicykel, korčule, stolný tenis

Michal Slovík

 • Android, Java, Bash
 • Práca s RaspberryPi (server, 3B+)
 • Turistika

Všetci členovia sú študenti STU FIIT.

Progres

Šprint 0 - Anthriscus yellows

Organizačné záležitosti

Spoznávanie členov tímu. Rozhodnutie o používaní jednotlivých technológií pre spoluprácu na projekte.

Šprint 1 - Banna

Hlbšie oboznámenie sa s projektom

Bližšia špecifikácia projektu. Oboznámenie sa s problémami, ktoré môžu nastať počas vývoja.

Šprint 2 - Chlamydia

Začiatky implementácie

Rozbehnutie projektu vo Visual Studiu, stiahnutie aktuálneho kódu z Git, stanovenie metodiky pre prácu s Gitom

Šprint 3 - Diarrhoea

Pokračovanie v implementácií

Zvolenie repozitárov na sťahovanie, spustenie databázy pre ukladanie dát(apache jena fuseki). Vytvorenie DLL knižnice zodpovednej za sťahovanie repozitárov. Vytvorenie prihlášky na TP Cup.

Šprint 4 - Ebola

Prvý míľnik

Rozhodovanie o implementácií modelu relačnej databázy. Zhodnutie sa na dvojtýžňovom šprinte a stanovenie prvého míľniku na 10. semestrový týždeň.

Šprint 5 - Fiji

Pokračovanie v implementácií

Pridánie komunikácie medzi daemon a balancerom. Sťahovanie Git, BugZilla podľa ontologii, a ich ukladanie pomocou RDF trojíc.

Šprint 6 - Gardia

Implementácia

Sťahovanie DLL knižnice klientom. Rozbitie repozitáru na intervaly (JobExecutions). Zistenie aktuálneho stavu executable. Vytvorenie jobov pre stiahnutie BugZilly. Určenie spôsobu sťahovania dát z Git

Šprint 7 - Herpes

Implementácia

Unit testy pre Tracks-Daemon. Ohlásenie ukončenia Job-u. Vytvorenie Jobov pre stiahnutie BugZilly. Vytvorenie RDF trojíc u klienta z dát v DLL pre StackOverflow.

Šprint 8 - Influenza

Implementácia

Odovzdanie dokumentácie. Počas skúškoveho odovzdanie TP Cup.

Šprint 9 - Jumping Frenchmen of Maine

Nový semester

Unit testy pre Tracks-Daemon. Ohlásenie ukončenia Job-u. Vytvorenie Jobov pre stiahnutie BugZilly. Vytvorenie RDF trojíc u klienta z dát v DLL pre StackOverflow.

Šprint 10 - Kernicterus

Implementácia

Unit testy pre Tracks-Daemon. Ohlásenie ukončenia Job-u. Vytvorenie Jobov pre stiahnutie BugZilly. Vytvorenie RDF trojíc u klienta z dát v DLL pre StackOverflow.

Šprint 11 - Lupus

Implementácia

Oprava bugov s unix serverom. Prechod databazy na azure, neskôr prechod na školský server. Spojaznenie komunikácie medzi klientom a balancerom. Reálne rozbehnutie skutočného serveru.

Šprint 12 - Malaria

Implementácia

Dokončenie CI s TFS a prepojenie s unix serverom. Pridanie loadera do prehliadača pri vytvárani JobExecutions.

Šprint 13 - Nausea

Implementácia

Oprava bugov, Zobrazovanie JobExecutions na webe, instrukcie k vyplnaniu Dll suboru

Šprint 14 - Obesity

Implementácia

Spristupnenie klienta na stranke. Progres samostatnych repozitarov. Vyriesenie dependency v novom interface. Umoznit vymazávanie projektov a repozitárov.

Šprint 15 - Pertussis

Implementácia

Oprava bugov, sposobene nespravnym nastavenim ASPNETCORE_ENVIROMENT, zleho pridelovanie ID pre klienta. Stanovenie priorit pre sťahovanie jednotlivých repozitárov.

Šprint 16 - Quadrantanopia

Implementácia

Pridanie cyklu do klienta na stale dopytovanie a sťahovanie repozitárov. Prerobenie DLL JobExecutable podľa IGrafov. Doplnenie vymazania repozitárov.

Šprint 17 - Rotavirus

Implementácia

Problemy s FTP pripojením na server. Opravenie a zaznamenanie. Sprístupnenie Jeny. Otestovanie sťahovania StackOverflow. Vytvorenie plagátu, dokumentácie, príručok.

Šprint 18 - Scoliosis

Dokumentácia

Tlač plagátu a tričiek, príprava na IIT SRC. Vytvárania dokumentácii, príručiek a manuálov. Techická príprava na IIT SRC.

Šprint 19 - Tuberculosis

Finalizácia

Fixovanie posledných bugov, zakomponovanie pripomienok od klienta, úprava webovej stránky a finalizácia celého projektu.

Dokumenty

1. Zápisnice zo stretnutí

Zimný semester

Zápisnica č. Dátum Zapisovateľ Súbor [PDF]
1 2016-09-26 Miriama Pomffyová
2 2016-10-03 Peter Kučera
3 2016-10-10 Lukáš Račko
4 2016-10-17 Marek Mura
5 2016-10-24 Michal Kráľ
6 2016-11-07 Michal Slovík
7 2016-11-14 Peter Bobovský
8 2016-11-21 Miriama Pomffyová
9 2016-11-28 Michal Slovík
10 2016-12-5 Peter Bobovský
11 2016-12-12 Marek Mura

Letný semester

Zápisnica č. Dátum Zapisovateľ Súbor [PDF]
1 2017-02-16 Miriama Pomffyova
2 2017-02-23 Michal Kráľ
3 2017-03-02 Michal Slovík
4 2017-03-09 Marek Mura
5 2017-03-16 Peter Kucera
6 2017-03-23 Peter Bobovský
7 2017-03-30 Lukáš Račko
8 2017-04-06 Marek Mura
9 2017-04-13 Miriama Pomffyová
10 2017-04-20 Michal Kráľ
11 2017-04-28 Peter Bobovský
12 2017-05-04 Miriama Pomffyová

2. Technické dokumentácie a výsledný produkt

Zimný semester

Dokument Súbor [PDF]
TeamFoundationServer
Codeconventions
GitWorkFlow
Metodika práce na projekte
Prvý kontrolný bod
Prezentácia pre TP Cup

Letný semester

Dokument Súbor [nie len PDF]
Vlastný zipovací nástroj
Technická dokumentácia server
Technická dokumentácia klient
Manuál práca so serverom
Manuál rozbehanie MSSQL DB na serveri
Manuál rozbehanie MSSQL DB lokalne
Manuál vytvorenie migrácie
Manuál rozbehanie TRACKS na unixe
Test report
Apache Jena Fuseki manual
ConfigItems - Bugzilla
ConfigItems - Git
ConfigItems - Stackoverflow
Práca s nuget balíkmi
Sťahovanie dát z gitu
Vytváranie ontológií
Vytváranie nových DLL
Používateľská príručka - klient
Používateľská príručka - server
Ohlasovanie klienta na server
Tvorba unit testov - konvencie
Vytvorenie user.json
Dokumentácia k riadeniu
Dokumentácia k produktu

Projekt

Názov súboru Súbor
Klient skompilovane
Server skompilovane

Kontakt


Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4