Weight in Motion od Kistleru s využitím Neurónových sietí


Doprava uľahčuje mobilitu. Spája ľudí a miesta, umožňuje výmenu tovaru a je dôležitým predpokladom pre kvalitu nášho života. Niet preto divu, že jej dôležitosť a objem celosvetovo rastú. Zároveň však dochádza k zaťaženiu ciest. Aby sa predišlo poškodeniu cesty a zaistila bezpečnosť, musia prevádzkovatelia ciest trvalo a udržateľne riadiť používanie svojich ciest.

Zisti výhody

Čo projekt ponúka


Dáta o premávke v reálnom čase

Klasifikácia pomocou neurónových sietí

Celosvetový dosah

Členovia tímu


Team Lead
Tibor Krajčovič
Scrum Master
Marek Sninčák
R&D Specialist
Viktor Valaštín
UX/UI Designer
Christian Ščípa
DevOps
Martin Tonhauzer
Neural Network Specialist
Martin Chreno
Backend Developer
Lenka Beňová
Tester
Štefan Lazový

Časová os


1
Šprint 1

8. OKT 2019 - 22. OKT 2019

Úvodný šprint bol venovaný prvotnej analýze dostupných technológií, ktoré využijeme pri vývoji.


Šprint 2

22. OKT 2019 - 5. NOV 2019

Druhý šprint sme nastavovali vývojové prostredie, prístupy do VPN a Gitu. Začali sme pracovať na získavaní údajov z existujúceho systému.

2

3
Šprint 3

5. NOV 2019 - 19. NOV 2019

Tretí šprint sme analyzovali existujúce neurónových sietí. Následne sme implementovali Websockety pre zbieranie dát zo zariadenia.


Šprint 4

19. NOV 2019 - 3. DEC 2019

Vo štvrtom šprinte sme sa zamerali na analýzu vstupných dát pre neurónovú sieť a na tvorbu samotného prototypu neurónovej siete, na základe predošlej analýzy.

4

5
Šprint 5

3. DEC 2019 - 13. DEC 2019

Piaty šprint bol zameraný na zlepšenie presnosti prototypu neurónovej siete. Analyzovali sme možnosti nasadenia riešenia na zariadenie.


Šprint 6

25. FEB 2020 - 10. MAR 2020

V šiestom šprinte sme pripravovali jednotlivé moduly na odosielanie a prijímanie dát zo zariadenia na spracovanie neurónovou sieťou. Tvorba prototypu recurentnej neurónovej siete. Implementovanie dodatočnej funkcionality vo webovej aplikácii zariadenia

6

7
Šprint 7

10. MAR 2020 - 24. MAR 2020

V siedmom šprinte sme itegrovali neurónovú sieť a moduly na server. Analyzovali možné vylepšenia a počítanie ďalších parametrov. Vo webovej aplikácii sme implementovali možnosť meniť pozíciu senzorov aj pomocou kurzoru myši.


Šprint 8

24. MAR 2020 - 7. APR 2020

Ôsmy šprint sme sa venovali vylepšenu datasetu a klasifikácie.Vo webovej aplikácii sme vylepšili výkon a zaviedli stránkovanie záznamov zo zariadenia.

8

9
Šprint 9

7. APR 2020 - 21. APR 2020

V deviatom šprinte sme sa zaoberali k príprave odovzdania finálneho produktu. Finalizovali sme integráciu jednotlivých častí riešenia. Zjednotili sme GIT repozitáre, aktualizovali metodiky, vytvorili draft finálnej dokumentácie.

Dokumenty


Zápisnice zo stretnutí
Exporty
Dokumentácia a metodiky
Iné dokumenty
Retrospektívy šprintov

Kontakt


Ilkovičova 2 FIIT STU