Vitajte na stránke tímu číslo 16 - WeKnowIT

Motivácia (a.k.a Prečo robíme to čo robíme)

Každý študent disponuje určitými znalosťami a zručnosťami. V súčasnosti neexistuje vo vysokoškolskom prostredí systém, ktorý by tieto údaje dokázal zbierať a vyhodnocovať. Pritom sú to údaje, ktoré majú vysokú cenu jednak pre školu, pri vyberaní vhodných študentov na stáže, projekty, bakalárske či diplomové práce, ako aj pre firmy, ktoré sa väčšinou o študentov začínajú zaujímať už v čase ich štúdia na vysokej škole. V neposlednom rade ide o užitočné informácie aj pre študentov samotných, ktorí by si za predpokladu, že poznajú zručnosti a znalosti ostatných spolužiakov, mohli ľahšie vyberať spolupracovníkov do rôznych tímových projektov. Je zrejmé, že ak by sa podarilo navrhnúť a implementovať kvalitný systém, ktorý by dokázal zbierať, vyhodnocovať a sprístupňovať informácie o schopnostiach študentov, išlo by o veľmi silný a užitočný nástroj, ktorý by našiel vo veľmi krátkej dobe široké nasadenie a určite by mal vysokú mieru využitia a popularity. To je aj dôvod, prečo sa náš tím rozhodol, že chceme pracovať práve na tejto téme. V predmete tímový projekt sa rieši rozsiahly projekt v trvaní dvoch semestrov, preto by sme chceli aby výsledkom vynaloženej práce bolo niečo užitočné a takýto systém by mal určite svoje uplatnenie aj na akademickej pôde. Chceli by sme pracovať práve na tomto projekte aj preto, lebo okrem veľkého záujmu o danú tému máme zručnosti a veľké skúsenosti s tvorbou zložitých projektov, ktoré sú umiestnené na webe. Každý z členov tohto tímu má osobitné skúsenosti s programovacími nástrojmi a webovými technológiami, ktoré sa dajú v projekte uplatniť. V neposlednom rade treba spomenúť, že dvaja členovia tímu vytvárali v rámci svojej bakalárskej práce webový portál, ktorý najmä z pohľadu používateľských rolí (študent, učiteľ, externý používateľ) a použitých technológií bol podobný tomuto projektu. Našim cieľom je, aby sa projekt reálne nasadil na našej škole a poskytol pridanú hodnotu všetkým, teda aj nám osobne.

Pedagogický vedúci tímu

Náš Jedi Master v projekte je Ing. Michal Holub, pod ktorého vedením chceme dosiahnuť čo najlepší výsledok, za ktorý sa nebudeme musieť hanbiť, a ktorý bude čo najlepšou prezentáciou našich schopností.