Tím 13 - Old Shool Brothers

Adaptívny proxy server

Aktuálnu verziu nájdete na http://peweproxy-staging.fiit.stuba.sk/

V roku 2010 vznikol na Fakulte informatiky a informačných technológií v rámci predmetu Tímový projekt tím 13, ktorý si dal názov Old school brothers. Prečo? Lebo svoje štúdium na FIIT zacínali v roku 2006 na rozdiel od väcšiny študentov tohto predmetu, ktorí pochádzajú z rocníka 2007. Sme proste stará škola.

Náš tím sa tento rok popasuje s témou Adaptívny proxy server pod vedením Dr. Michala Barlu a s nemalou pomocou Ing. Tomáša Kramára. A skúsime to agilne :)

Všetky potrebné informácie, zápisnice a iné dokumenty sú umiestnené v sekcii dokumenty.

Kontakt

e-mail: adresa

team photo