Voda v sáčku

Vitajte na stránke Tímu číslo 2 s názvom - Voda v sáčku

Názov tímu Voda v sáčku (VVS) je skratka pre:

VHDL

VERILOG

SYSTEM C

Časový plán

3. 10. 2011 – 11. 11. 2011

Analýza a spracovanie diplomových prác:

 • Vizualizácia VHDL modelov digitálnych systémov – Bc. Dominik Macko
 •  
 • Vizualizácia simulácie SystemC modelu – Bc. Ján Turoň
 •  
 • Vizualizácia Verilog modelov digitálnych systémov – Bc. Michal Nosáľ

Vytvorenie webovej stránky

Hrubý návrh riešenia  

 • popísanie voľby platformy
 •  
 • špecifické požiadavky
 •  
 • vypracovanie use case diagramu a popis
 •  
 • náčrt architektúry systému

Popis používateľského rozhrania

Spracovanie a zjednotenie analýz aktuálnych riešení

14. 11. 2011 – 21. 11. 2011

Spísanie posudku dokumentácie pre tím číslo 3

21. 11. 2011 – 28.11. 2011

Úprava dokumentácie podľa posudku od tímu číslo 5

28. 11. 2011 – 12. 12. 2011

 • Programovanie prototypu
 • Doplnenie zápisníc
 • Napísanie používateľskej príručky k prototypu

12. 12. 2011 – 20. 12. 2011

Spísanie posudku prototypu pre tím číslo 3

20.02.2012

 • Zhodnotenie výsledkov zo zimného semestra
 • Dopracovanie nedostatkov
 • Zostavenie plánu na letný semester

27.02.2012

 • Dopracovanie zmien do dokumentácie zo zimného semestra
 • Plán integrácie
 • Plán overenia výsledkov

05.03.2012 – 02.04.2012

 • Dokončenie podrobného návrhu
 • Implementácia produktu
 • Postupná integrácie a overenie výsledkov
 • Tvorba dokumentácie

09.04.2012 – 20.04. 2012

 • Integrácia produktu a overenie
 • Tvorba dokumentácie k produktu

20.04.2012

Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu

23.04.2012 – 10.05.2015

 • Použitie produktu
 • Údržba produktu
 • Kompletizácia dokumentácie

10.05.2012

Odovzdanie celkového projektu

13.06.2012

Prezentácia a obhajoba projektu