ÚVOD

     Zabezpečenie štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole v skutočnosti znamená realizáciu výučby predmetov, ktoré sú súčasťou vytváraného študijného plánu školy a v konečnom dôsledku aj následné zabezpečenie realizácie skúšok prislúchajúcich vyučovaným predmetom.

     Prostredie vysokej školy však možno označiť za netriviálne a to jednak z hľadiska kvantity poskytovaných predmetov, ale aj počtu študentov na nich sa zúčastňujúcich. V protiklade k tomuto faktu stojí skutočnosť obmedzeného počtu pedagógov uskutočňujúcich vyučovanie týchto predmetov a samozrejme aj obmedzené kapacitné a technické možnosti množiny dostupných miestností, v ktorých sa vyučovanie realizuje. Práve tieto skutočnosti robia samotnú tvorbu rozvrhu štúdia predmetov a skúšok veľmi zložitým procesom. Jednou z možností odľahčenia takéhoto procesu je aj vytvorenie vhodného informačného systému.

     Tento systém by tak poskytoval autorom rozvrhu prostredie pre jeho tvorbu, udržiavanie a zároveň by im poskytoval pomoc pri identifikovaní možných kolízií vytváraného rozvrhu. Naviac by mohol ostatným skupinám potencionálnych používateľov (študenti, pedagógovia, atď.) poskytnúť personifikované publikovanie vytvoreného rozvrhu. Vzhľadom na tento aspekt by sa jednotlivé činnosti systému realizovali prostredníctvom Internetu.


(Ambivalentní melancholici)       

15.05.2004 - Zápisnica z 13. stretnutia

05.05.2003 - Plán úloh na LS2003/2004Dnes je utorok 22. Jún 2021. .

Myšlienka dňa:  Hoci svet stále napreduje, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Goethe)

Počet návštev:  1592

Optimalizované pre 1024x768