Včeličkyteam

O nás

Modernými technológiami prispievame do takých tradičných oblastí, akým je napríklad včelárstvo. Našou hlavnou úlohou je monitorovať včelie úle a pomocou získaných informácií pomôcť včelárom výrazne znížiť počet rutinných inšpekcií, odhaliť rojenie či choroby včiel. Na tieto účely využívame Arduino mega 2560, ktoré zhromažďuje informácie zo senzorov. Ide napríklad o senzor teploty, vlhkosti, tenzometer či akcelerometer na odhalenie prevalenia úľa alebo prípadného kradnutia. Včelárom využívajúcim našu technológiu poskytneme štatistické informácie z krátkodobého ale aj dlhodobého hľadiska a v prípade náhlej zmeny ich budeme upozorňovať prostredníctvom emailov, notifikácii v aplikácii alebo SMS. Keďže chceme vyjsť v ústrety aj menej technicky zručným používateľom, navrhli sme riešenie s jednoduchým a priateľským používateľským rozhraním, jednoduchým na ovládanie. Stránku nášho produktu môžete vidieť na adrese
VČELIČKY

Náš tím

Team_Photo

Ing. Tomáš Kováčik, PhD.

Vedúci tímu

Peter Štofaňák

Manažér hardvéru a testovania

Peter má najväčšie skúsenosti v programovacom jazyku Java a C. Počas štúdia na strednej škole sa venoval elektrotechnike, informatike aj sieťovým technológiám. V štúdiu informatiky pokračoval aj na vysokej škole. V bakalárskej práci vyvíjal aplikáciu pre mobilnú platformu Android. Aplikácia slúžila na nájdenie priateľa v budove školy. V bakalárskej práci využíval WiFi a Bluetooth. Všetok svoj voľný čas venuje rodine, priateľom a športu(Horská cyklistika, hokej, turistika).

Tomáš Koreň

Manažér komunikácie a kvality

Tomáš sa venuje vývoju softvéru v Jave, s ktorou má najväčšie skúsenosti spolu s jazykom C#. Vo svojej bakalárskej práci sa venoval vytvoreniu systému pre samočinné testovanie pamätí ROM. Tomáš má rád jednoduchý a funkčný dizajn, ktorý rád navrhuje. Zaujíma ho cestovanie, nové technológie, politika a šport. Vo voľnom čase rád bicykluje, hrá počítačové hry alebo spoznáva nové miesta.

Jakub Pullman

Manažér integrácie a podpory vývoja

Jakub sa špecializuje na počítačové siete, ktorým sa venuje už od strednej školy. Taktiež sa venuje aj programovaniu a databázam (PostgreSQL, Redis). Najväčšie skúsenosti v programovaní ma v jazykoch C a JAVA. V bakalárkej práci sa venoval tvorbe nástroja pre testovanie sieťových zariadení. Medzi jeho záujmy vo voľnom čase patrí horská turistika, cyklistika, spoločenské hry, gitara a IT technológie.

Matúš Sosňak

Scrum Master

Matúš sa špecializuje najmä na internetové technológie. Má skúseností s tvorbou webových stránok a programovacími jazykmi C, Java. Vo svojej bakalárskej práci sa zameriaval na bezpečnosť vo všadeprítomnom internete vecí. Voľný čas trávi prevažne hraním futbalu, čítaním kníh alebo hraním počítačových hier.

Jozef Vaľko

Manažér návrhu a riadenia

Jozef sa špecializuje hlavne na odvetvie počítačových sietí. Sieťam a hardvéru sa venuje už od strednej školy. Má skúsenosti s návrhom, programovaním a optimalizáciou hardvérových prostriedkov, napr. Arduinom. Jeho bakalárska práca bola optimalizácia Wi-Fi sietí pomocou SDN. Takže má skúsenosti aj s programovaním a to hlavne v jazykoch C, C#, Java a Python.

Barbora Čelesová

Manažérka procesu dokumentovania a plánovania

Baška je našou hlavnou dokumentaristkou. Okrem formálnosti dokumentov sa stará o plánovanie úloh a dodržiavanie termínov. Počas štúdia na FIIT.ke sa priučila jazykom C, C#, Java a Python. Svoj voľný čas rada trávi s priateľmi, rodinou, dobrou knihou a psíkom.

Michal Puškáš

Technická podpora a verziovanie

Michal sa v súčastnej dobe venuje tvorbe webových stránok a aplikácií primárne v jazyku PHP a k nemu prislúchajúcim frameworkom. Orientuje sa hlavne na back-end, ale má skúsenosti aj s front-end, kde pracoval s CSS a javascriptom(Vue.js). Ďalej sa venuje jazykom ako Java, C a Python

Vo voľnom čase sa venuje posilňovaniu, cvičením jogy, cestovaniu a varením. Najlepšie si oddýchne pri kvalitnom čaji, povznášajúcej hudbe a taktiež dobrej knihe.

Dokumenty

ZÁPISNICE ZO STRETNUTÍ

Názov dokumentu Dátum
1. zápisnica 29. 9. 2017 Stiahnuť
2. zápisnica 06. 10. 2017 Stiahnuť
3. zápisnica 13. 10. 2017 Stiahnuť
4. zápisnica 20. 10. 2017 Stiahnuť
5. zápisnica 27. 10. 2017 Stiahnuť
6. zápisnica 03. 11. 2017 Stiahnuť
7. zápisnica 10. 11. 2017 Stiahnuť
8. zápisnica 20. 11. 2017 Stiahnuť
9. zápisnica 01. 12. 2017 Stiahnuť
10. zápisnica 08. 12. 2017 Stiahnuť
11. zápisnica 16. 02. 2018 Stiahnuť
12. zápisnica 23. 02. 2018 Stiahnuť
13. zápisnica 02. 03. 2018 Stiahnuť
14. zápisnica 09. 03. 2018 Stiahnuť
15. zápisnica 16. 03. 2018 Stiahnuť
16. zápisnica 23. 03. 2018 Stiahnuť
17. zápisnica 06. 04. 2018 Stiahnuť
18. zápisnica 13. 04. 2018 Stiahnuť
19. zápisnica 04. 05. 2018 Stiahnuť

Metodiky

Názov dokumentu Dátum
Metodika aktualizácie webu 20. 11. 2017 Stiahnuť
Metodika code review 01. 12. 2017 Stiahnuť
Metodika dokumentovania 20. 11. 2017 Stiahnuť
Metodika komunikácie 20. 11. 2017 Stiahnuť
Metodika konvecií písania zdrojového kódu 20. 11. 2017 Stiahnuť
Metodika verziovania 20. 11. 2017 Stiahnuť
Metodika stretávania sa 16. 02. 2018 Stiahnuť

Dokumentácie

Názov dokumentu K. bod Dátum
Inžinierske dielo 1 20. 11. 2017 Stiahnuť
Riadenie projektu 1 20. 11. 2017 Stiahnuť
Big Picture 2 13. 12. 2017 Stiahnuť
Moduly systému 2 13. 12. 2017 Stiahnuť
Riadenie projektu 2 13. 12. 2017 Stiahnuť
Big Picture LS 3 11. 05. 2018 Stiahnuť
Moduly systému LS 3 11. 05. 2018 Stiahnuť
Riadenie projektu LS 3 11. 05. 2018 Stiahnuť
Používateľská príručka - Meracie zariadenie 3 11. 05. 2018 Stiahnuť
Používateľská príručka - Webová aplikácia 3 11. 05. 2018 Stiahnuť
Používateľská príručka - Android aplikácia 3 11. 05. 2018 Stiahnuť

Úlohy

Názov dokumentu Dátum
Po 2. stretnutí 06. 10. 2017 Stiahnuť
Po 3. stretnutí 13. 10. 2017 Stiahnuť
Po 4. stretnutí 20. 10. 2017 Stiahnuť
Po 5. stretnutí 27. 10. 2017 Stiahnuť
Po 6. stretnutí 03. 11. 2017 Stiahnuť
Po 8. stretnutí 20. 11. 2017 Stiahnuť
Po 9. stretnutí 01. 12. 2017 Stiahnuť
Po 11. stretnutí 16. 02. 2018 Stiahnuť
Po 14. stretnutí 02. 03. 2018 Stiahnuť
Po 16. stretnutí 16. 03. 2018 Stiahnuť
Po 18. stretnutí 06. 04. 2018 Stiahnuť
Po poslednom stretnutí 11. 05. 2018 Stiahnuť


Retrospektívy

Názov dokumentu Dátum
1. šprint 20. 10. 2017 Stiahnuť
2. šprint 03. 11. 2017 Stiahnuť
3. šprint 20. 11. 2017 Stiahnuť
4. šprint 01. 12. 2017 Stiahnuť
5. šprint 12. 12. 2017 Stiahnuť
6. šprint 02. 03. 2018 Stiahnuť
7. šprint 16. 03. 2018 Stiahnuť
8. šprint 06. 04. 2018 Stiahnuť
9. šprint 20. 04. 2018 Stiahnuť
10. šprint 04. 05. 2018 Stiahnuť
11. šprint 11. 05. 2018 Stiahnuť

Iné

Názov dokumentu Dátum
Motivačný dokument 6. 10. 2017 Stiahnuť
Prihláška na TP Cup 27. 10. 2017 Stiahnuť
Dotazník 06. 04. 2018 Stiahnuť
Prezentácia 06. 04. 2018 Stiahnuť
Článok IIT.SRC 18. 04. 2018 Stiahnuť
Poster IIT.SRC 18. 04. 2018 Stiahnuť
Testovanie 3. stranou 20. 04. 2018 Stiahnuť
Včeličky Team (tím č. 20)
FIIT STU
841 04 Ilkovičova 2
Bratislava - Karlova Ves

E-mail:
fiittp20@gmail.com