KAM - i - KADZE

Vitajte na stránkach k tímovému projektu

Simulátor teórie automatov

Počet tímov: 1
Vedúci tímu: Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Teóriu formálnych jazykov a automatov uviedol Noam Chomsky ako časť teórie počítačovej vedy už v 1955. Moderné aplikácie formálnych jazykov a automatov sa objavujú najmä v oblasti tvorby návrhu kompilátorov a popise abstraktných výpočtových zariadení. Študenti informatiky na celom svete sa stretávajú v bakalárskom štúdiu s výukou formálnych jazykov a automatov, ktorá je nezriedka vedená tradične bez podpory simulátorov. Pri štúdiu formálnych výpočtových modelov sa vyskytne množstvo otázok: "Ako vysvetliť či znázorniť funkcionalitu a činnosť automatu - abstraktného výpočtového zariadenia?", "Ako prepojiť informácie medzi matematickým zápisom zariadenia a funkcionalitou výpočtového zariadenia predstavujúcou sekvenčný proces, ako prepojiť stavový diagram s prechodovou funkciou a vstupom?" "Ako vizualizovať nedeterminizmus výpočtových zariadení?".
Vytvorte integrovaný nástroj pre simuláciu, vizualizáciu a testovanie rôznych výpočtových zariadení, ako konečný automat, zásobníkový automat, turingov stroj, RAM, počítadlový stroj, generátor gramatík. Nástroj by mal umožňovať:

  • prácu s preddefinovanými výpočtovými zariadeniami, rozšírenie o prácu s operáciami nad výpočtovými zariadeniami,
  • definovanie svojich vlastných zariadení,
  • prácu s nedeterministickými výpočtovými zariadeniami,
  • možnosť testovania študentov, generovanie problémových situácii nad zariadením aj s kontrolným riešením,
  • jednoduché rozhranie a ovládanie, export a import jednotlivých výpočtových zariadení, zachovanie bezpečného prístupu k informáciám o testovaní vedomostí študentov, modularita a rozšíriteľnosť.

Naši študenti využívajú pri štúdiu rôzne parciálne simulátory, naprogramované na iných univerzitách či naprogramované priamo našimi študentami. Práca so simulátormi patrí k najobľúbenejším činnostiam v predmete. Nástroj pokrývajúci široké spektrum problematiky formálnych jazykov a automatov je JFLAP .