GridBox -
prostredie na vizualizáciu mikrogridu

O projekte

Cieľ

Navrhnúť a implementovať softvérový nástroj na vizualizáciu a modelovanie inteligentnej energetickej siete. Vytvorený nástroj umožní jednoduchú tvorbu 2D/3D modelov energetickej siete, ktoré sa budú skladať z vopred pripravených komponentov. Nástroj pomôže pri návrhu nových a optimalizácii existujúcich sietí.

Charakter projektu

Projekt má praktický charakter a jeho cieľom je vytvoriť nástroj, na vizualizáciu inteligentnej elektrickej siete a jej komponentov (elektrárne, domácnosti, fotovoltaické panely, veľkokapacitné batérie, nabíjacie stanice elektromobilov, atď.)

Náš tím

Logo power players
Ing. Marek LodererIng. Marek Loderervedúci projektu
Bc. Dávid PavelkaBc. Dávid PavelkaManažér vývoja
Bc. Martin ČinčurákBc. Martin ČinčurákManažér verziovania
Bc. František ĎuranaBc. František ĎuranaManažér dokumentácie
Bc. Richard MocákBc. Richard MocákTechnický líder
Bc. Michal OstrodickýBc. Michal OstrodickýManažér komunikácie
Bc. Peter PavlíkBc. Peter PavlíkManažér testovania
Bc. Matej ProcházkaBc. Matej ProcházkaSCRUM master

Šprinty

Šprint 1 - Vanilla

8. OKT 2018 - 22. OKT 2018

Úvodný šprint bol venovaný prvotnej analýze dostupných technológií, ktoré využijeme pri vývoji.

Šprint 2 - The Burning Crusade

22. OKT 2018 - 12. NOV 2018

Vytvorenie prvotného GUI prototypu, ako aj vytvorenie architektonického návrhu aplikácie spolu s dátovým modelom.

Šprint 3 - Wrath of the Lich King

12. NOV 2018 - 26. NOV 2018

Rozšírenie GUI o výsledky simulácie. Nasadenie prvotného simulačného servera spolu s databázovým serverom.

Šprint 4 - Cataclysm

26. NOV 2018 - 10. DEC 2018

Zlepšenia GUI a integrácia všetkých komponentov.

Šprint 5 - Mists of Pandaria

26. NOV 2018 - 10. DEC 2018

Zlepšenie ovládania v schématickom a mapovom zobrazení. Editovateľné atribúty prvkov.

Šprint 6 - Warlords of Draenor

14. FEB 2018 - 28. FEB 2018

Analýza možností prehrávania simulácií. Vizuálny update aplikácie.

Šprint 7 - Legion

28. FEB 2018 - 14. MAR 2018

Pridanie ďalšieho simulačného jadra. Rozšírené výsledky simulácie

Šprint 8 - Battle For Azeroth

14. MAR 2018 - 28. FEB 2018

Používateľské testovanie. Zapracovanie pripomienok.

Šprint 9 - Cataclysm 2

28. NOV 2018 - 11. APR 2018

Interaktívne prehrávanie simulácie. Implementácia správcu knižníc prvkov.

Šprint 10 - Reign of Chaos

11. APR 2018 - 25. APR 2018

Vylepšenia a prípravy na TP CUP.

Šprint 11 - The Frozen Throne

30. APR 2018 - 10. MÁJ 2018

Opravy a finalizácia dokumentácie inžinierskeho diela.

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu na: