Úvod

 

Vitajte na stránke k tímovému projektu na FIIT STU, Emotion Log (2012/2013).

Vo všeobecnosti sú city spojené s potrebami človeka ako takého. Únava, nechutenstvo, radosť a ostatné emócie ovplyvňujú produktivitu človeka a jeho postoj k práci.

Emočný stav a celková psychická nálada ovplyvňuje našu výkonnosť a aj faktory, ktoré je možné merať pomocou bežne dostupných prostriedkov počítača, ako klávesnica, myš a kamera. Človek, ktorý je v dobrej nálade má inú frekvenciu písania ako keď ju má zlú a je apatický. Únava a psychická vyčerpanosť ovplyvňuje aj žmurkanie, ale aj napríklad to, či oči sledujú pozíciu kurzora. Takéto meranie emočného stavu nijako neobťažuje používateľa na rozdiel od klasických biometrických údajov ako tepová frekvencia či EEG.

Sledovanie, vyhodnocovanie a zaznamenávanie citov, nám môže pomôcť pri mnohých veciach. Od výskumu použiteľnosti aplikácii, kde môžeme sledovať, aký má daná aplikácia vplyv na používateľa. Vytvorenie spätnej väzby pre aplikácie a vývojové prostredia. Inou možnosťou je reportovanie spätnej väzby na prácu iných ľudí, napríklad frustráciu pri čítaní cudzích zdrojových kódov, prideľovanie krátkodobých úloh v práci na základe aktuálneho emočného stavu.

Dosť zaujímavé využitie vyhodnocovania emócii vidíme v hernom priemysle, kde by bolo možné pomocou neho upravovať obtiažnosť či dej počítačovej hry.

Využitie sledovania emócii vidíme aj vo vytvorení spätnej väzby používateľovi, napríklad zobrazovať upozornenia, že je čas spraviť si prestávku, zmeniť typ práce a podobne. Takisto môže byť zaujímavé sledovať vplyv iných faktorov na emócie človeka, napríklad počúvanie hudby počas práce.

Tento projekt nás zaujal, najmä vďaka možnostiam jeho využitia a aj tým, že osoba, ktorej zisťujeme emočný stav to nevníma, respektíve o tom nemusí vedieť.