Tvorba "ľahko" sémantického obsahu pre adaptívny webový (výučbový) portál

Vitajte na stránkach tímu č. 13 - Thirteam

Na týchto stránkach sa dozviete všetky informácie o projekte, ktorý riešime v rámci predmetu Tímový projekt na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pod vedením Ing. Mariána Šimka.

Témou nášho projektu je Tvorba "ľahko" sémantického obsahu pre adaptívny webový (výučbový) portál.

Obrázok tímu.

Prečo riešime tento projekt?

Webové výučbové portály sú veľmi dobrým zdrojom informácií. Zaujímavým riešením sú adaptívne systémy, ktoré sa prispôsobujú používateľovi. Príkladom je aj portál ALEF, ktorý obsahuje materiály na výuku v rôznych oblastiach. Umožňuje pridávať poznámky do textu a hodnotiť vedomosti používateľov v malých testoch. Systém ALEF je adaptívny, čo znamená, že používateľovi je pri prezeraní dokumentov ponúkaný taký obsah, ktorý ho môže potencionálne zaujímať a má súvis s prezretými dokumentmi. Počas svojho fungovania prešiel zmenami a nabral na funkcionalite. Chýba v ňom však nástroj, ktorý by umožňoval autorom textov pohodlne vytvárať nové dokumenty a manažovať všetok obsah. Preto sa náš tím rozhodol takýto nástroj implementovať. Našim cieľom je navrhnúť aplikáciu, ktorá uchováva dokumenty používané systémom ALEF a umožniť ich jednoduchú tvorbu. Chceme sprístupniť taký editor, ktorý zahŕňa všetky nástroje aj na tvorbu potrebných metadát. V adaptívnych výučbových portáloch vidíme skvelú príležitosť efektívneho učenia sa. Chceme podporiť takúto formu výučby. Preto sa budeme snažiť, aby nami navrhnutá aplikácia neslúžila len pre systém ALEF, ale aj pre iné podobné portály.


Kontakt

V prípade záujmu nás kontaktujte na našej tímovej adrese tim13@googlegroups.com.