Document Wizard

PDF nástroj na rýchlu editáciu

Jednoduchý, precízny a flexibilný

O projekte

Cieľom projektu je vytvorenie dodatočnej funkcionality pre fakultný knižničný systém Elvíra. Samotná funkcionalita je pdf viewer, ktorý má okrem iných umožňovať editáciu súboru v prehliadači, uloženie zmeneného stavu dokumentu, zdieľanie zmeneného dokumentu študentom, prilepenie vodoznaku.

Množstvo možností

Množstvo možností

Nástroj bude ponúkať možnosť úpravy PDF súborov. Medzi najdôležtejšie patrí editovanie textu, rozdelenie/spájanie súborov, kreslenie a mnoho ďalších.

Jednoduchosť

Jednoduchosť

Nástroj bude vytvorený tak, aby bol ho mohol používať každý aj neskúsený používateľ. Keďže nástroj je dostupný v prehliadači, používateľ môže editovať kdekoľvek.

Použiteľnosť

Použiteľnosť

Kompatibilita nášho pdf viewra je veľmi obsiahla, čiže náš produkt je dostupný pre každého

Dokumenty

Prácu na projekte zaznamenávame v rôznych dokumentoch. V týchto dokumentoch sa nachádzajú zápisnice zo stretnutí, zhodnotenie šprintov a rôzne iné dokumenty.

Zápisnice

Šprinty

Naše šprinty trvajú dva týždne a začínajú v zimnom semestri v stredu o 12:00, v letnom semestri vo štvrtok o 10:00.

1. Šprint | 6.10.2021 - 20.10.20212. Šprint | 20.10.2021 - 3.11.20213. Šprint | 3.11.2021 - 17.11.20214. Šprint | 17.11.2021 - 1.12.20215. Šprint | 1.12.2021 - 15.12.20216. Šprint | 17.2.2022 - 3.3.20227. Šprint | 3.3.2022 - 17.3.20228. Šprint | 17.3.2022 - 31.3.20229. Šprint | 31.3.2022 - 14.4.202210. Šprint | 14.4.2022 - 28.4.202211. Šprint | 28.4.2022 - 12.5.2022

Team 18

Peter Bakonyi

Peter Bakonyi

Veduci zájazdu

Blažej Rypák

Blažej Rypák

Manažéris

Andrej Belák

Andrej Belák

Back-end Master

Martin Jano Jankuliak

Martin Jano Jankuliak

Scrum Master

Martin Kukučka

Martin Kukučka

Server tester Master

Marek Víťaz

Marek Víťaz

Dokumentarista

Dávid Korman

Dávid Korman

Webmaster

Document Wizard

Tento projekt je realizovaný na FIIT v rámci predmetu Tímový projekt

Kontakt: timovy.projekt18@gmail.com