Vitajte na stránkach 4SI tímu


Tento portál je venovaný dokumentovaniu nášho dvojsemestrálneho úsilia na projeke s názvom Portál pre časopis ACM, ktorý ako tí­m riešime v rámci predmetu Tvorba softvérového systému v tí­me resp. Tvorba informačného systému v tí­me).

Na tomto portáli nájdete okrem informácií­ o našom tí­me, texte zadania projektu aj odkazy na stiahnutie všetkých dokumentov a iných súborov vytvorených počas riešenia projektu, stručný plán práce tí­mu počas semestra a samozrejme tiež sekciu venovanú uverejňovaniu aktuálnych prí­spevkov o postupe tí­mu v jeho snažení­.

Za celý tí­m prajem prí­jemné "browsovanie", nech Vám portál v dobrom poslúži...