Platforma pre sledovanie
dodávateľského reťazca
s využitím technológie blockchain

EXPLORE
home

S-CHAIN

Cieľom tohto projektu je vytvorenie prvotného riešenia platformy, pre možnosti sledovania tovaru v rámci dodávateľského reťazca (supply chain) s prepojením na technológiu blockchain, ktorá bude uchovávať vybrané informácie o jednotlivých tovaroch. Okrem realizácie platformy pre uchovávanie informácií je cieľom vytvorenie aj mobilnej aplikácie, ktorá umožní zapisovanie jednotlivých údajov do platformy, ale aj aplikácie pre možnosti overovania celého dodávateľského reťazca priamo koncovým zákazníkom.

Sledovanie tovaru

Vytvoríme komplexný systém pre výrobcov a dodávateľov, ktorý umožní sledovanie výrobkov. Každý takýto výrobok je označený pri jeho výrobe a každá ďalšia jeho zmena stavu je zaznamenaná.

Riešenie pre zákazníkov

Okrem výrobcov a prepravcov sa zameriavame aj na koncových zákazníkov. Týmto ľudom sa snažíme poskytnúť vierohodné informácie o každom produkte. Vďaka tomu získajú informácie od výroby produktu až po jeho príchod k nim.

Technológie

Základnou a najdôležitejšou technologiou je blockchain. Na jeho realizáciu je použitý známy open-source framework Hyperledger Fabric. Vďaka jeho použitiu vieme vytvoriť súkromnú a bezpečnú distrubuovanú databázu na báze blockchainu.

Tim

Rastislav Bencel

Product owner
Vedúci tímu

Tomáš Babjak

Scrum master
Frontend developer

Matej Holý

Backend developer
Frontend developer

Adrián Libiak

Blockchain

Kamil Macek

Android developer
Backend developer

Daniel Minárik

Blockchain
Frontend developer

Matej Petráš

Manažer dokumentácie
Frontend developer

Andrej Šulavík

Blockchain