Vitajte na našej webovej stránke


Motivácia pre výber projektu

Tato téma nás predovšetkým zaujala svojou myšlienkou vytvoriť akýsi multiplatformový graficky editor, ktorý využije grafické prvky na zvýraznenie štruktúr textu pomocou grafických blokov a tým podporili myšlienku „literate programming, pričom v súčasnosti veľa podobných riešení dosiaľ neexistuje a taktiež fakt, že práca na editore je z veľkej časti hotová a teda by sme sa mohli plne zamerať na vytvorenie akýchsi features nad touto aplikáciou a premyslieť jej čo možno najmasívnejšie zavedenie do praxe. Ďalšou motiváciu pre nás je, že si pri tomto projekte môžeme rozšíriť svoje znalosti a zručnosti o nové technológie a postupy v danej doméne, ktorá je pre nás zaujímavá. Uvedomujeme si, že s danou doménou nemáme veľa praktických skúsenosti čo sa môže zdať ako nevýhoda, ale opak je však pravdou a o to viac to bude pre nás väčšia výzva, aby sme dobudovali ešte kvalitnejší produkt, ktorý by sa presadil aj v komerčnej sfére.

Navrhovaný koncept riešenia

Cieľom tohto projektu bude pokračovať vo vývoji existujúceho multiplatformového editora (TrollEdit), ktorý bol vytvorený predchádzajúcim tímov „UFOPAK“. Našim zameraním pre editor bude rozšírenie stávajúcej funkcionality pre reálne nasadenie editora do praxe. Najväčšiu zmenou bude vylepšenie používateľského rozhrania, ktoré v súčasnom editore je tak ako u podobných editor čo sa týka dizajnu mierne nezaujímavé t.j. zatiať klasický dizajn „ala notepad“. Pri implementácii budeme predovšetkým vychádzať z už použitých technológii ako knižnica Qt, skriptovací jazyk Lua a podobne, plus niektoré nami zvolené technológie, ktoré sa rozhodneme použiť po podrobnej analýze súčasného editora.