Eiva

Pre našu hru sme vybrali názov EIVA, čo je skratka od Efficient Interactive Video Annotation. Toto spojenie vystihuje jej celkový zámer.

Koncept

Eiva je postavená na princípe úspešnej spoločenskej hry Dixit ocenenej titulom Hra roka 2010 v Nemecku. V tejto hre sa používajú ako karty rôznorodé obrázky, no my narozdiel od nej používame videá, resp. krátke animácie, získané z populárnych portálov ako napr. 9GAG.

Cieľ

Hlavným účelom hry Eiva je zabaviť hráčov, ale tiež chceme aby z nej bol úžitok a kreativitu používateľov chceme využiť na získanie užitočných dát.

Ukážka hry

O nás

Ing. Jakub Šimko, PhD.

vedúci práce

Bc. Viktor Maruna

vedúci tímu

Bc. Peter Jurkovič

zástupca vedúceho tímu

Bc. Ján Kebísek

manažér vývoja

Bc. Marián Kuruc

hlavný architekt

Bc. Jaroslav Bucko

manažér kvality

Bc. Matej Čársky

manažér dokumentácie

Bc. Máté Vangel

manažér podporných prostriedkov

Plán riešenia projektu

Letný semester

9. šprint (Dominika)

oprava chýb, testovanie, príprava na IIT.SRC 2014

8. šprint (Daniela)

analýza metadát, Facebook integrácia, riešenie kompatibility na rôznych zariadeniach, príprava na IIT.SRC 2014

7. šprint (Jana)

štatistiky v hre, achievmenty v hre, redesign GUI, dotazníky a prieskum ohľadne MEME, pridanie animácií z 9GAG, príprava na IIT.SRC 2014

6. šprint (Karolína)

časovanie v hre, chat v lobby, redesign GUI

Zimný semester

1. šprint (Ellie)

výber konceptu hry, vytvorenie webovej stránky, výber technológií

2. šprint (Kattie)

vytvorenie celkového návrhu projektu, začiatok implementovania hry (registrácia a prihlasovanie, herné lobby)

3. šprint (Annie)

príprava animácií, začiatok implementácie jedného kola hry

4. šprint (Ildikó)

dokončenie prechodu celým kolom hry, vytvorenie viackolových hier

5. šprint (Oľga)

dokončenie rozrobených úloh, oprava chýb, testovanie a vytvorenie funkčnej verzie

Kontakt

V prípade potreby nás zastihnete na:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4
Email: timovy-projekt-14-2013-2014@googlegroups.com

Design W3layouts modified by Gwappers 2014.