Tvorba rozvrhov

TÍM FÉNIX

  O Projekte O tíme Dokumentácia Ostatné

Zadanie

Plán projektu

 

Tvorba rozvrhov

Vedúci tímu: Ing. Miroslav Galbavý
Užitočné predmety:
Pokročilé databázové technológie, Bezpečnosť a manažment informačných systémov, Manažment v softvérovom inžinierstve, Architektúra softvérových systémov, Architektúra informačných systémov

Napriek nasadeniu akademického informačného systému (AIS), zostáva stále otvorená problematika vytvárania semestrálnych a skúškových rozvrhov. V súčasnosti je rozpracovaný špecializovaný systém pre tvorbu rozvrhov, ktorý už teraz umožnuje:

  • evidenciu údajov potrebných pre vytvorenie rozvrhov,
  • samotné vytvorenie rozvrhu ("ručne") oprávneným používatelom,
  • sprístupnenie rozvrhu pre ostatných používateľov cez internet.
(pozn. rozpracovaný systém je momentálne viazaný na prostredia PHP a PostgreSQL).

Vzhľadom na doterajší dlhodobý vývoj tohoto systému a zmeny v prostredí fakulty, treba prehodnotiť všetky používateľské požiadavky, navrhnúť zmeny pôvodného systému a následne ich implementovať. Zmeny by mali odzrkadlovať najmä:

  • prepojenie na nový informačný systém FIIT a STU - AIS,
  • bezpečnostné funkcie prevádzkovania celého systému na FIIT,
  • zdokonalenie správy používatelov,
  • zefektívnenie podsystému formulovania požiadaviek na rozvrhy od pedagógov a študentov, ako aj ich zverejňovanie pre rôzne komunity používatelov (s podporou riešenia "konfliktných" požiadaviek),
  • kvantitatívnu analýzu požiadaviek z hľadiska kapacitných možností FIIT,
  • analýzu momentálneho stavu rozvrhu s identifikovaním vznikajúcich "konfliktov" a vyvolanie "riadeného riešenia konfliktu"
Tím Fénix © 2007-2008