O čo vlastne ide?

 •  Aktualizované - December 12, 2013  • 


V projekte navrhujeme systém pre nové GPS zariadenia Molpir, ktoré obsahujú vlastnú SIM kartu s pripojením na internet. Zariadenia budú posielať získané dáta z automobilu na server. Na základe analýzy údajov, ktoré môžeme z týchto zariadení získať a ich ďalšieho využitia bude navrhnutá aplikácia na strane servera, ktorá bude dáta spracovávať a zobrazovať v rôznych formách (v závislosti od zákazníka). Naše riešenie bude primárne určené pre firmy s vlastným vozovým parkom, dopravné spoločnosti a bude možné využiť toto riešenie aj v súkromných automobiloch. Na základe toho bude aplikácia na serveri generovať a poskytovať zákazníkovi oficiálnu knihu jázd jednotlivých vozidiel, rôzne štatistiky, zobrazovanie mapy s polohou jedného alebo viacerých vozidiel s možnosťou ich rozdelenia do skupín, možnosť upozornenia na odtiahnutie alebo krádež konkrétneho vozidla. Prístup na server a tiež k databáze bude prostredníctvom webovej aplikácie nášho systému.

Video Spot

 •  Aktualizované - Jún 08, 2014  • 

Video je akčnou ukážkou produktu RetSys. Zobrazuje praktické využitie nášho systému, ktorý dokáže monitorovať vozidlá a celé vozové parky. Taktiež je znázornená aj ukážka portálu z pohľadu používateľa.