Úvod

Vitajte na webovej prezentácií projektu IDEM!


Tento projekt vzniká na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, v rámci predmetu Tímový projekt. Viac o tomto predmete a samotnom projekte sa dozviete na stránke o projekte.

Tím číslo 8, ktorý vedie pani doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., je zložený zo siedmich študentov spomenutej fakulty.

Dôležitou súčasťou projektu je dokumentácia, v ktorej budete postupne môcť nájsť podrobné informácie.

Kontaktovať nás môžete na spoločnej mailovej adrese tp-tim-8@googlegroups.com