Naša téma: Digitálne mapy

Úvodom...

V dnešnej dobe šetríme každú minútu. Vyťažuje nás práca a štúdium. Zároveň sa nám často stáva, že máme pocit neefektívne vykonávanej práce. Občas oprávnene. Oceníme efektívnosť. Šetrí čas a my sa môžeme venovať príjemnejším veciam. Veľa času strávime vyhľadávaním informácií, občas bezmocne tápeme. Vieme že tam niekde sú, ale dostávame sa k nim ťažko. Laici aj profesionáli. Musí existovať niečo lepšie... Aj nás zaujala problematika vytvárania a vyhľadávania informácií geografického charakteru. Súhlasíme s názorom, že z hľadiska ergonómie a efektívnosti(vhodných výsledkov a rýchlosti) má táto oblasť rezervy. Z pohľadu bežných používateľov (a aj náš tím sa z takých skladá) sú problémy jasné. Čo s tým?


Rezervy

Medzi aspekty používania geografických informačných systémov (a geografických aplikácii) v ktorých vidíme možnosti zlepšovania patrí personalizovaný prístup a ergonómia používateľských rozhraní. Mobilné technológie sú už v tejto oblasti samozrejmosťou. Sú schopné poskytnúť dostačujúce prostriedky pre fungovanie webovej aplikácie tak ako bežné počítače, najmä s použitím rozšírených platforiem ako Java alebo .NET.


Personalizácia vyhľadávania

V personalizácii vidíme silu schopnú redukovať počet nerelevantných výsledkov vyhľadávania (a teda zefektívniť ho). Tieto sa hojne vyskytujú hlavne v prípadoch pokiaľ nie je používateľ schopný dostatočne presne špecifikovať podmienky vyhľadávania. Hľadaná informácia však často spadá do oblasti záujmu používateľa. Ak by vyhľadávací nástroj mal k dispozícii tieto záujmy, mohol by ich ?neviditeľne? nasadiť spolu s aktuálne zadanými podmienkami vyhľadávania. Zavedenie systému kategorizácie geografických objektov podľa predpokladaných oblastí záujmov do ktorých by mohli patriť by umožnilo takéto rozšírenie vyhľadávania. Úlohou v takom prípade je riešiť spôsob tvorby používateľského ?profilu záujmov? a reprezentáciu a zber metadát o geografických objektoch. V prípade profilu záujmov používateľa môže byť zaujímavým návrhom paralelná reprezentácia záujmov rôznymi spôsobmi (lineárny zoznam reťazcov, hierarchia záujmových oblastí, číselne vyjadrená miera zainteresovanosti...). Je veľa možností a našou snahou bude overiť ich vhodnosť. Nadväzujúc na to vidíme viacero možností v metódach vytvárania profilu od vypĺňania formulárov používateľom cez sledovanie používateľských akcií pri práci s aplikáciou (ktoré geografické oblasti virtuálne navštevuje, aké hľadania uskutočnil v minulosti a ktoré výsledky do akej miery skúmal) až po využitie mobilného zariadenia schopného určovať reálny pohyb používateľa vo svete a tým prispieť do množiny jeho záujmov. Ruka v ruke s organizáciou profilov ide aj spôsob organizácie metadát geografických objektov a ich získavanie samotné. Kategórie objektov môžu do určitej miery uvádzať používatelia pri vkladaní nových, môžu byť získané z už existujúcich systémov. Rozšírenie vyhľadávania však počíta s väčším množstvom kategórií a príslušností k rôznym záujmom. Tieto by bolo šikovnejšie evidovať automatizovane, napríklad by jednou z možných reprezentácií bolo indexovanie objektov počtom ?návštev? používateľov resp. ich vlastných oblastí záujmu. Výzvou je okrem toho aj reprezentácia metadát a s tým súvisiace spôsoby efektívneho prehľadávania naozaj veľkého množstva údajov. Aj tento problém sa pokúsime riešiť viacerými cestami tak aby bola zaručená nielen správnosť ale aj primeraná rýchlosť celého procesu.


Používateľské rozhrania

Sú evergreenom. V návrhu rozhrania aplikácie hľadania a prehliadania máp musíme myslieť na rôzne typy používateľov, skúsenejších aj menej skúsených. Uvažujeme nad vytvorením dvoch typov ovládania. Jednoduchší, intuitívny prístup pomocou kurzového zariadenia a pre pokročilejších používateľov rýchlejšie klávesové skratky (napríklad pre vyvolanie niektorej obľúbenej destinácie). Vo všeobecnosti chceme rozhranie jednoduché, zachovávajúce zažité konvencie čo do ovládania a naopak netradičné svojim vzhľadom. Dôraz budeme klásť na vysokú mieru spätnej väzby používateľovi. Budeme sa snažiť využiť najmodernejšie technológie pre tvorbu rozhraní.