Úvod

Vitajte na oficiálnej stránke tímu Reyon (tím číslo 3). V školskom roku 2010/2011 sme pracovali v rámci premdetu Tímový projekt na prerábke školskej aplikácie Yonban.

Zadanie projektu

Pre úspešné organizovanie študentských projektov treba zvládnuť niekoľko typických aktivít, ako sú príprava zadaní projektov, pridelenie projektov študentom, pridelenie oponentov, recenzovanie a vyhodnotenie projektov a pod.

Cieľom projektu je zhodnotiť funkčnosť systému Yonban používaného na fakulte od roku 2002. Na základe tejto analýzy vytvoriť nový softvérový systém, ktorý by Yonban nahradil. Pri vytváranom riešení je potrebné zohladniť zmeny ku ktorým v uplynulom období došlo, napr. analyzovať a následne využiť údaje a/alebo funkcionalitu akademického informačného systému fakulty. Systém by mal slúžil nielen na podporu organizovania študentských projektov, ale aj ako historická báza znalostí z rôznych oblastí (v ktorých sa riešili tieto projekty).

Systém musí podporovať základné činnosti v životnom cykle študentského projektu:

Vytvorený systém by mal slúžit na podporu organizácie študentských projektov na fakulte od budúceho akademického roka.