Distribuovaný systém   
na riešenie symetrickej hry   
Vitajte na našej stránke!

Táto stránka predstavuje HTML prezentáciu nášho tímového projektu vrámci predmetu Vývoj softvérového systému v tíme. Nájdete tu tému a popis nášho projektu, informácie o členoch tímu, projektový plán, zápisy zo stretnutí s vedúcim tímu, komletnú dokumentáciu k projektu a odkazy súvisiace s tématikou projektu.

Príjemné surfovanie prajú členovia tímu Švábi ;-)