OntoSEC
Rozpoznávanie cloudových služieb

OntoSEC

Rozpoznávanie cloudových služieb

"V dnešnej dobe sú čoraz viac využívané cloudové služby. Umožňujú malým firmám, ale nielen im, ušetriť peniaze a námahu. Problémom však je, že krajiny EU majú rôzne zákony o tom, ako sa môže nakladať so štátnymi údajmi. Toto v kombinácii s rôznymi certifikátmi, ktoré môžu jednotliví poskytovatelia cloudových služieb spĺňať, spôsobuje veľa zbytočnej práce a nejasností, ktoré v konečnom dôsledku zamedzia využitiu týchto služieb."

- Jakub Janeček 2017

Tím O.F.C.S.A

Tím O.F.C.S.A sa skladá len z najkvalitnejších ludí.

Email: tp-12-1718@googlegroups.com

Ing. Martin Labaj

Vedúci tímu

Michal Ševčík

1.semester: Správca servera

2.semester: SCRUM MASTER, Správca servera

C, C++, Java, UNIX, Game Development

"To je koniec..."

Jakub Janeček

1.semester: Scrum Master

2.semester: Správca webového sídla, Manažér plánovania

C, Java, Python, Strojové učenie

"Byť ryšavým je tažké..."

Marek Vlha

1.semester: Správca dokumentácie

2.semester: Správca GIT-u

C, JAVA, PHP, HTML, UNIX

"Čo môžeš odložiť na zajtra, odlož na pozajtra."

Barbora Ungerová

1.semester: Správca GIT-u

2.semester: Správca dokumentácie

INFO TBA

Denis Grotkovský

1.semester: Správca kódu

2.semester: Správca kódu

INFO TBA

Martin Gulis

1.semester: Správca testovania

2.semester: Správca testovania

INFO TBA

Jana Tomcsányiová

1.semester: Manažér plánovania

2.semester: Správca TFS

C, Java, Javascript

"Keď sa všetko kazí, nalakuj si nechty."

Plán projektu

Cieľom nášho tímu je vytvoriť portál na správu týchto certifikácií a schém na základe ktorých sa udeľujú. Uľahčili by sme tak porovnávanie týchto certifikácií a umožnili tak možno aj využitie týchto služieb v prípadoch, kedy by sa to bez tohto portálu nepodarilo.

Aktuálny priebeh projektu.

Šprint 1. - Autíčko

Ukončený.

Šprint 2. - Bábika

Ukončený.

Šprint 3. - Céčka

Ukončený.

Šprint 4. - Dinosaurus

Ukončený.

Šprint 5. - Elektrický vláčik

Ukončený.

Šprint 6. - Furby

Ukončený.

Šprint 7. - Game Boy

Ukončený.

Šprint 8. - Hrkálka

Ukončený.

Šprint 9. - Igráček

Ukončený.

Šprint 10. - Jojo

Ukončený.

Šprint 11. - Koniec

Ukončený.

Zdroje pre obrázky.

Dokumentácia

V tejto sekcii sa bude nachádzať všetka tímová dokumentácia.

Zápisnice

Zimný semester

Názov

Dátum

Zapisovateľ

Súbor

Zápisnica č.1

25.09.2017

Jakub Janeček

Zápisnica č.2

02.10.2017

Michal Ševčík

Zápisnica č.3

09.10.2017

Marek Vlha

Zápisnica č.4

16.10.2017

Martin Gulis

Zápisnica č.5

23.10.2017

Jana Tomcsányiová

Zápisnica č.6

30.10.2017

Barbora Ungerová

Zápisnica č.7

06.11.2017

Denis Grotkovský

Zápisnica č.8

13.11.2017

Michal Ševčík

Zápisnica č.9

20.11.2017

Marek Vlha

Zápisnica č.10

27.11.2017

Denis Grotkovský

Zápisnica č.11

04.12.2017

Martin Gulis

Zápisnica č.12

11.12.2017

Jakub Janeček

Letný semester

Názov

Dátum

Zapisovateľ

Súbor

Zápisnica č.1

12.02.2018

Jana Tomcsányiová

Zápisnica č.2

19.02.2018

Jakub Janeček

Zápisnica č.3

26.02.2018

Marek Vlha

Zápisnica č.4

05.03.2018

Martin Gulis

Zápisnica č.5

12.03.2018

Barbora Ungerová

Zápisnica č.6

19.03.2018

Denis Grotkovský

Zápisnica č.7

26.03.2018

Jakub Janeček

Zápisnica č.8

03.04.2018

Marek Vlha

Zápisnica č.9

09.04.2018

Barbora Ungerová

Zápisnica č.10

16.04.2018

Jana Tomcsányiová

Zápisnica č.11

23.04.2018

Martin Gulis

Zápisnica č.12

30.04.2018

Denis Grotkovský

Zápisnica č.13

07.05.2018

Jana Tomcsányiová

Retrospektívy

Zimný semester

Retrospektíva č.1

16.10.2017

Martin Gulis

Retrospektíva č.2

30.10.2017

Barbora Ungerová

Retrospektíva č.3

13.11.2017

Jakub Janeček

Retrospektíva č.4

27.11.2017

Denis Grotkovský

Retrospektíva č.5

11.12.2017

Jakub Janeček

Letný semester

Retrospektíva č.1

26.02.2018

Michal Ševčík

Retrospektíva č.2

12.03.2018

Michal Ševčík

Retrospektíva č.3

26.03.2018

Michal Ševčík

Retrospektíva č.4

09.04.2018

Michal Ševčík

Retrospektíva č.5

23.04.2018

Michal Ševčík

Retrospektíva č.6

07.05.2018

Michal Ševčík

Metodiky

Zimný semester

Metodika - Code Review

---

Denis Grotkovsky

Metodika - Lokalizácia

---

Denis Grotkovsky

Metodika - Dokumentácia

---

Marek Vlha

Metodika - Štýl Kódu

---

Jakub Janeček

Metodika - Tvorba User Stories

---

Jana Tomcsanyiová

Metodika - Tvorba Testov

---

Martin Gulis

Metodika - Zdieľaný vývoj

---

Barbora Ungerová

Metodika - Manažment chýb

---

Michal Ševčík

Letný semester

Metodika - Code Review

---

Denis Grotkovsky

Metodika - Lokalizácia

---

Denis Grotkovsky

Metodika - Dokumentácia

---

Marek Vlha

Metodika - Štýl Kódu

---

Jakub Janeček

Metodika - Tvorba User Stories

---

Jana Tomcsanyiová

Metodika - Tvorba Testov

---

Martin Gulis

Metodika - Zdieľaný vývoj

---

Barbora Ungerová

Metodika - Manažment chýb

---

Michal Ševčík

Používateľské príručky

Generovanie control objective-ov

---

---

Importovanie novej certifikačnej schémy

---

---

Inštalačná príručka

---

---

Obnovenie hesla

---

---

RDF export

---

---

Schvaľovanie metrík a bezpečnostných atribútov

---

---

Schvaľovanie schém

---

---

Správa používateľov

---

---

Vytvorenie nového control objective-u a otázky control-u

---

---

Správa cloudových služieb

---

---

Vytvorenie nového control-u

---

---

Vytvorenie novej certifikačnej schémy

---

---

Porovnanie certifikačných schém

---

---

Správa používateľských práv

---

---

dokumentácia

Zimný semester

Motivačný dokument

---

---

Dokumentácia - Elasticsearch

---

---

Dokumentácia - Server

---

---

Dokumentácia - Správa používateľov

---

---

Dokumentácia - Vytváranie a správa opisu certifikačnej schémy

---

---

Dokumentácia - Alles klar! v0.1

---

---

Dokumentácia - Export RDF

---

---

Dokumentácia - Porovnanie schém

---

---

Letný semester

Dokumentácia - Elasticsearch

---

---

Dokumentácia - Server

---

---

Dokumentácia - Správa používateľov

---

---

Dokumentácia - Správa cloudových služieb

---

---

Dokumentácia - Vytváranie a správa opisu certifikačnej schémy

---

---

Dokumentácia - Export RDF

---

---

Dokumentácia - Porovnanie schém

---

---

Dokumentácia - NLP

---

---

Dokumentácia - Automatické vytváranie opisu certifikačnej schémy

---

---

Dokumentácia - Generovaná technická dokumentácia

---

---

Dokumentácia - Alles klar! v0.2

---

---