Projekt implemenácie šifrátora IDEA
Informácie o projekte
   

tímový projekt
Tieto stránky popisujú riešenie, postup prác a dosiahnuté výsledky v tímovom projekte, riešeného počas zimného a letného semestra 2002/03 na fakulte elektrotechiky a informatiky Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave.

 

zadanie projektu
V rámci tímového projektu je úlohou pre pedagogické účely vytvoriť web aplikáciu demonštrujúcu princípy a činnosť IDEA šifrátora, ktorej implementácia je predmetom riešenia v zimnom semestri.

V letnom semestri sa je úlohou implementácia blokového šifrátora IDEA pomocou zvoleného PLD, zápis štruktúry šifrátora v jazyku VHDL a vykonanie funkčnej simulácie vo vhodnom simulačnom prostredí a časovej simulácie v prostredí XILINX ISE WebPACK. Kritériom návrhu je maximálna operačná rýchlosť šifrátora.

 

Informácie o projekte

Dosiahnuté výsledky

 
design viliam otepka posledná aktualizácia 10-Jun-2003 0:13