Tím imAgent

t15tp1920@gmail.com

Sme partia mladých ľudí, tvorená dvoma ženami a šiestimi mužmi, odhodlaná spolupracovať pri vytvorení nášho doposiaľ najväčšieho a najkomplexnejšieho projektu. Spoločne tvoríme celok inteligentných ľudí, z ktorých väčšina ukončila bakalárske štúdium s veľmi dobrým až výborným hodnotením bakalárskej práce. Siedmi členovia tímu vyštudovali bakalárske štúdium na FIIT STU, pričom dvaja z nás promovali s ocenením „cum laude“. Ôsmy člen absolvoval bakalárske štúdium na VUT v Brne.

Dovoľujeme si povedať, že vďaka rozmanitým záujmom členov tímu sme schopní pokryť rôzne oblasti modernej informatiky. Venovali sme sa využívaniu modelov strojového učenia, predovšetkým neurónových sietí, na riešenie problémov v oblasti cytometrie (Lukáš), biomedicíny (Dominik) a spracovania prirodzeného jazyka (Martin). Lukáš v rámci svojej bakalárskej práce navyše spolupracoval so Slovenskou Akadémiou Vied. Marek sa venoval analýze spätnej väzby a Ondrej riešil personalizované odporúčania. Jana implementovala webovú aplikáciu na vizualizáciu rozpočtov pre malé samosprávy, zatiaľ čo Kamil vytvoril webovú aplikáciu pre predpoveď počasia. Viktória študovala odbor Informačná bezpečnosť a vo svojej bakalárskej práci sa venovala zabezpečeniu prístupu s využitím RFID technológie.

Spojením týchto vedomostí s vedomosťami zo strojového učenia sme schopní vytvoriť produkt, ktorý zaujme zákazníka/používateľa svojou inteligenciou a prístupnosťou tých najvhodnejších informácií. Keďže sme schopní monitorovať aj spätnú väzbu, tak vieme vyhodnotiť jednotlivé fázy vývoja produktu vzhľadom na spokojnosť používateľov.

Členovia tímu

Ing. Peter Gašpar

Vedúci tímu

Jana Halčinová

Manažér komunikácie a správa dát

Lukáš Haninčík

Manažér nasadzovania

Dominik Hrádeľ

Manažér testovania

Martin Hurňák

Manažér plánovania a správy úloh

Viki Markovičová

Manažér kvality kódu

Kamil Mucha

Manažér dokumentovania

Ondrej Unger

Manažér verziovania a code review

Marek Wallner

Manažér rizík