Site Name

VITAJTE NA STRÁNKACH TÍMOVÉHO PROJEKTU

Prostredie pre návrh digitálnych systémov

Na tejto stránke Vám budeme poskytovať informácie o progrese na našom tímovom projekte pod vedením Ing. M. Juríkoviča.

Cieľom Tímového projektu je v prvom kroku vytvorenie základu pre daný modulárny systém. Je nutné podrobne zanalyzovať súvisiacu problematiku a implementovať prostredie spolu s grafickým editorom do ktorého by bolo možné pridávať jednotlivé metodiky návrhu a podporované modely.

Niektoré z hlavných cieľov projektu:
  • Základ pre modulárny aplikačný systém umožňujúci prácu s čo najväčším množstvom metodík návrhu.
  • Umožniť dodatočné pridávanie nových metodík.
  • Podporovať súborové štandardy - BLIF, KISS, SLIF, atd.
  • Zahrnutý grafický editor pre klasické hradlové obvody, Petriho siete, Konečné stavové automaty, prípadne iné grafické modely používané pri návrhu.
  • Podpora simulácie daných grafických modelov


Verime, že Vám naša stránka poskytne všetky potrebné informácie.

Pavol Briš, Marian Bednár, Ján Janičkovič, Peter Jurík, Jozef Vícen
študenti FIIT STU, odbor PKSS.