Sorry, your browser doesn't support Java(tm). Sorry, your browser doesn't support Java(tm).


Počítačová podpora programátorskej súťaže ACM

FEI STU sa už tradične zúčastňuje medzinárodnej ACM súťaže. Je to súťaž tímov, ktoré riešia problémy v niektorom z povolených programovacích jazykov v zadanom čase. Každý tím má k dispozícii jeden počítač. Tímy svoje riešenia odovzdávajú prostredníctvom počítačovej siete, pokiaľ neodovzdajú správne riešenie problémov alebo pokiaľ neuplynie vyhradený čas. Víťazný tím je ten, ktorý vyrieši najviac problémov (v najkratšom čase). Lokálnemu kolu ACM súťaže na FEI STU predchádza korešpondenčné kolo, ktoré má mierne zmenené pravidlá.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť systém na podporu programátorských súťaží typu ACM súťaže, ktorý umožňuje:

  • konfigurovanie parametrov systému (počet problémov, maximálny počet odovzdaní problému, čas na riešenie problémov, povolené programovacie jazyky ...) tak, aby sa mohol použiť aj na podobné súťaže s obmedzenými pravidlami,
  • jednoduché odovzdávanie problémov, potvrdzovanie prijatia riešení a oboznamovanie tímov s priebežnými výsledkami,
  • automatické testovanie a vyhodnocovanie problémov,
  • kontrolu, či tímy používajú len povolené prostriedky (programy).
Pri riešení treba zvážiť, či je vhodné vytvoriť systém, ktorý by sa dal použiť aj pre korešpondenčné kolo programátorskej súťaže.
x Informácie o lokálnom kole a korešpondenčnom kole na FEI spolu s ďalšími užitočnými odkazmi k ACM súťaži získate tu.