SmartSpace2

Náš tím ponúka riešenie na transformáciu bežného kancelárskeho prostredia na inteligentné a moderné prostredie prepojením rôznych IoT zariadení

O projekte

Transformácia priestorov na bezpečné a inteligentné miesta na prácu

Cieľom projektu je vytvorenie riešenia pre transformáciu klasického kancelárskeho priestoru ako sme ho poznali doteraz, na nový moderný a hlavne bezpečný priestor, či už pre zamestnancov veľkej korporácie alebo študentov univerzít, či škôl.

Hlavnou myšlienkou je pripojenie a spoločné prepojenie rôznych IoT zariadení umiestnených v týchto priestoroch - tlačiareň, kávovar, projektor, zariadenie pre monitorovanie obsadenosti, kvality ovzdušia, teploty, vlhkosti, otváranie dverí bez vstupnej kartičky, monitorovanie telesnej teploty, atď.

O projekte

Technológie na ktorých stojí náš projekt

Frontend

React

Frontend aplikácie je vytvorený s využitím HTML, CSS a Reactu.

Hardware

IoT zariadenia

Naša aplikácia spravuje rôzne IoT zariadenia, ktoré sú na ňu napojené.

Backend

Python

Celú logiku našej aplikácie zabezpečuje Python.

NÁŠ TÍM

Tím ktorý stojí za aplikáciou SmartSpace2

Ing. Peter Kaňuch

Vedúci projektu

Bc. Juraj Skákala

Backend developer
Scrum master

Bc. Juraj Ďurej

Frontend developer
Scrum master

Bc. Adam Gajdošík

Backend developer

Bc. Lukáš Kurtiniak

Backend developer
IoT developer

Bc. Matúš Mikuláš

Backend developer
IoT developer

Bc. Róbert Fajd

Backend developer
IoT developer

TIMELINE

Plán realizácie

Merkúr

V tomto šprinte sme sa snažili pochopiť a analyzovať časti existujúcej aplikácie ako je napríklad frontend, backend, dátový generátor a taktiež pochopiť logiku senzorov v existujúcej aplikácii. Poslednou úlohou ktorú sme si pre tento šprint zvolili je vytvorenie tímovej webstránky.

Venuša

Počas tohto šprintu sme sa venovali spojazdneniu nášho tímového virtuálneho stroja. Taktiež úlohou bol vytvorenie wireframe-ov pre webovú aplikáciu a vytvorenie React kostry. Za cieľ sme si dali aj analyzovať ako fungujú jednotlivé senzory a čo je potrebné na ich spojazdnenie.

Zem

Počas tohto šprintu sme si vytýčili ako ciele vytvoriť schémy zapojenia jednotlivých senzorov a docieliť aby bolo možné odosielať z nich dáta, tiež dokončiť dashboard na webstránke a analyzovať protokol CoAP.

Mars

Počas tohto šprintu sme mali za cieľ opraviť chybné časti v backende na virtuálnom stroji. Analyzovať spánkové režimy ESP32. Ďalšími cieľmi bola analýza stavu a následného nasadenia projektoru a tiež dohodnutie konzultácie s druhým tímovým projektom.

Jupiter

Počas tohto šprintu sme mali za cieľ naplniť databázu dátami z generátora a čiastočne aj zo senzorov, analyzovať tlačový systém CUPS. Ďalej sme začali prerábať ukladanie dát, kde sme z relačnej databázy prešli na time-series databázu Influx. Ohľadom front-endu bolo cieľom vytvoriť možnosť pre prihlasovanie a taktiež sme plánovali vytvoriť možnosť pre manažovanie zariadení v miestnostiach a taktiež vytvoriť kostru dashboardu.

Saturn

V tomto šprinte sme sa venovali napĺňaniu dát cez všetky typy senzorov do workera a následne do influx databázy. Práca na frontende bola zameraná na vyťahovanie dát z backendu a zobrazovanie ich. V tomto šprinte sa takisto začali vytvárať wireframy na kiosk pre neskoršie použitie.

Urán

Zameraním tohto šprintu bolo veľké množstvo malých úprav a opráv backendu a interakcie senzorov spolu s workerom. Koniec tohto šprintu znamenal kompletnú funkcionalitu 3 typov senzorov - motion, air quality a temperature & humidity. Tieto senzory boli aj otestované a pripravené na prevádzku.

Neptún

Tento šprint bol zameraný na pridanie chýbajúcich endpointov v API. Na frontende sa pridávali CRUD pre rôzne entity.

Pluto

Tento šprint bol zameraný hlavne na frontend & kiosk. Takisto sa aktualizovala technická dokumentácia - swagger.

Asteroid

Tento šprint bol zameraný na potrebné úpravy na backende s cieľom, aby bolo všetko pripravené na testovanie. Pokračujú práce na kiosku a frontende. Začína sa riešiť finálna dokumentácia projektu.

Void

Tento šprint sa zaoberal finálnymi úpravami produktu a jeho prípravou na odovzdanie 3. strane.

BigBang

Tento šprint sa zaoberal finálnymi úpravami produktu a prípravou na odovzdanie TP.