Red Dwarf LogoRed Dwarf

Simulátor počítačovej siete

Novinky

25. 05. 2006 – Pridanie projektových dokumentov a výsledného produktu.

25. 05. 2006 – Pridanie zápisníc zo stretnutí (13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. a 20.).

12. 03. 2006 – Pridanie zápisníc zo stretnutí (9., 10., 11. a 12.).

05. 12. 2005 – Pridanie zápisníc zo stretnutí (7., 8.).

18. 11. 2005 – Pridanie dokumenácií (projektu a riadenia projektu) a chybajúcich zápisníc zo stretnutí (4., 5. (mimoriadna), 6.).

7. 11. 2005 – Pridanie zápisnice z 3.stretnutia tímu a plánu projektu.

1. 11. 2005 – Pridanie zápisníc z 1. a 2. stretnutia tímu.

1. 11. 2005 – Spustenie prvej verzie web stránky tímu.

Úvod

Vzájomná komunikácia počítačov cez počítačovú sieť nie je triviálny problém. Na jednoduchej komunikácii medzi používateľskými stanicami na opačných koncoch sveta sa podieľa veľké množstvo technických zariadení, ktoré využívajú rôzne dohodnuté protokoly a prenosové algoritmy. Jednou z hlavných požiadaviek sieťovej komunikácie je jej spoľahlivosť. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný efektívny prístup k riešeniu vzniknutých problémov, vy tváranie preventívnych opatrení a hlavne správna konfigurácia komunikujúcich zariadení.

Znalosť fungovania a konfigurovania sieťových komponentov prispieva k zvýšeniu spoľahlivosti počítačových sietí. Používatelia počítačových sietí sa preto spoliehajú na znalosti sieťových administrátorov. Tí svoje vedomosti nadobúdajú vďaka rôznym kurzom, výučbovým materiálom prípadne softvérovým produktom.

Tento projekt sa venuje vytvoreniu softvérového produktu pre simuláciu sieťovej komunikácie a tak prispieť k uľahčeniu výučby v oblasti počítačových sietí. Výsledná aplikácia bude poskytovať používateľské rozhranie pre tvorbu sieťovej topológie a možnosť jednoduchej konfigurácie prvkov siete. Cieľovou skupinou používateľov tejto aplikácie sú študenti a pedagógovia.

malé logo tímu O nás | Kontakt | ©2005 melo