...stojíte na futbalovom ihrisku preplnenom športovými fanúšikmi, chystáte sa na posledný výkop. Stav je nerozhodný. Oproti stojí súper, vyzerá ako obyčajný hráč, správa sa ako obyčajný hráč, má rovnaké fyzické možnosti ako bežný hráč, ale je niečím výnimočný. Je výsledkom polstoročia výskumu a trénovania, je to humanoidný robot, ktorý prvý krát stojí tvárou tvár oproti človeku a jeho jediným cieľom je vyhrať.

Nereálna predstava? Možno pre niekoho a v nejakom čase. Ale náš tím je tu preto, aby aj svojou troškou prispel k naplneniu tohto sna. Naším cieľom nie je vytvorenie fyzického robota schopného hrať, to prenecháme na skúsenejších zanietencov z daného oboru. Nás zaujíma, ako sa budú títo hráči správať.

A čo to má spoločné s naším štúdiom? Takýto futbalový tím je multiagentový systém. Cieľom nášho projektu je vytvoriť, resp. vylepšiť, už existujúceho agenta. Našou snahou je posunúť úroveň hráčov vyvíjaných na FIIT STU opäť o krok dopredu, rozšíriť ich schopnosti a zmerať si sily v súťaži RoboCup.

Ak vás to zaujalo, úplne znenie zadania nájdete tu.