Niečo o našom projekte

Počet zariadení pripojených do internetu každým rokom neustále rastie a nejedná sa o len o počítače ako kedysi. V dnešnej dobe sú do internetu pripojené zariadenia z každodenného života ako sú spotrebiče v domácnostiach, chladničky, umývačky riadov, klimatizácie, svetlá a hromada iných zariadení. Vec, ktorá je dnes úplne obyčajná, taká ktorá okrem svojej úlohy nič iné nerobí môže o pár rokov byť úplne neobyčajná. Priestor kde sa takéto múdre zariadenia nachádzajú sa nazýva internet vecí (z angl. Internet of things, v skratke IoT). Internet vecí opisuje sieť, ktorá spočíva v navzájom prepojených zariadení, zložených zo špeciálneho hardvéru a softvéru, vďaka ktorému dokážu medzi sebou komunikovať podľa vopred určeného protokolu. Táto nová vznikajúca technológia prináša nové možnosti ako efektívnejšie a lepšie využívať zariadenia okolo nás. Tento projekt je zameraný na IoT riešenie ktoré bude umožňovať efektívnejšie využívanie spoločných priestorov. Od počtu ľudí až po kvalitu vzduchu v miestnosti. To všetko bude výsledkom nášho projektu SmartSpace.

Zloženie tímu

Jakub Dubec

Jakub Kubica

Milan Kaprál

Oleksandr Lytvyn

Andrej Petričko

Tomáš Kovalčík