More Website Templates @ Templates.com!

Vitajte

Vitajte na stránke tímu 6. Táto stránka obsahuje aktuálne informácie týkajúce sa našej spoločnej práce na predmete Tímový projekt I.

Našou témou je "Inovatívne multimediálne služby". Vedúcim pedagógom nášho tímu je Ing. Tomáš Kováčik, PhD.

Cieľom je vybrať vhodnú mobilnú platformu pre ktorú navrhneme, implementujeme a otestujeme multimediálnu aplikáciu. Dôraz sa kladie hlavne na inovatívnosť nápadu, vhodnosť platformy, používateľské rozhranie rešpektujúce súčasné trendy a použiteľnosť, praktickosť riešenia, funkčnosť programu overenú priamo na zariadení a možnosti prepojenia s inými platformami (t.j. prepojenie s rovnakou aplikáciou na inej mobilnej platforme) ako aj spolupráca aplikácie s hybridnými televíznymi prijímačmi a IPTV. Výstupom bude funkčná aplikácia prijatá do APP store daného výrobcu platformy.