iWeb - CHAOS - Tím 13


iWeb je tímový projekt realizovaný tímom 7 študentov FIIT STU. Cieľom projektu je vytvoriť stránku, ktorá umožňuje prehliadku miestnosti vo virtuálnej realite.

O projekte Ukážka 3D room Ukážka panorama

O projekte


Najnovším hitom dnešnej doby je bez pochýb prostredie virtuálnej reality. Keďže táto technológia je čoraz prístupnejšia bežnému používateľovi, stáva sa vhodným nástrojom ako používateľovi ukázať miesta, kam sa len tak nedostane. Virtuálne prehliadky rôznych priestorov sú výborný spôsob ako sa s nimi zoznámiť skôr než ich ľudia fyzicky navštívia.

Na našej fakulte boli a sú realizované rôzne zaujímavé projekty. Obsah vytváranej stránky bude slúžiť na prezentačné účely 3D Labu na FIIT STU, v ktorom sa viaceré z projektov vytvárajú a jej hlavným cieľom bude sprostredkovať informácie o projektoch a vybavení tohto laboratória. V budúcnosti má tento projekt perspektívu spracovať aj iné zaujímavé priestory vhodné tiež na výučbu ako napríklad múzeá.

Cieľom projektu je navrhnúť a vytvoriť nový druh webovej stránky, ktorá umožní prehľadávať informačný priestor v pohlcujúcom prostredí virtuálnej reality. Stránka bude slúžiť na prezentáciu spomínaného 3D Labu, jeho vybavenia a projektov realizovaných vďaka nemu.

Pomocou tohto projektu chceme používateľa vtiahnuť do priestoru 3D Labu s možnosťou premiestnenia objektov v miestnosti, dostávať informácií o vybavení laboratória a voľne sa po ňom pohybovať. Technológia virtuálnej reality zaznamenáva veľký pokrok a naša snaha je využiť to v prospech používateľa.

Zápisnice zo stretnutí


Poradie Názov dokumentu Dátum stretnutia Stiahnúť dokument
1 Stretnutie 1 25.09.2017
2 Stretnutie 2 05.10.2017
3 Stretnutie 3 12.10.2017
4 Stretnutie 4 19.10.2017
5 Stretnutie 5 26.10.2017
6 Stretnutie 6 02.11.2017
7 Stretnutie 7 09.11.2017
8 Stretnutie 8 16.11.2017
9 Stretnutie 9 23.11.2017
10 Stretnutie 10 30.11.2017
11 Stretnutie 11 7.12.2017
12 Stretnutie 12 20.02.2018
13 Stretnutie 13 27.02.2018
14 Stretnutie 14 06.03.2018
15 Stretnutie 15 13.03.2018
16 Stretnutie 16 20.03.2018
17 Stretnutie 17 27.03.2018
18 Stretnutie 18 03.04.2018
19 Stretnutie 19 10.04.2018
20 Stretnutie 20 24.04.2018
21 Stretnutie 21 10.05.2018

Šprinty


Poradie Názov dokumentu Stiahnúť dokument Stiahnúť 3D room prototyp Stiahnúť panorama prototyp
1 Šprint 1 - Scooby Doo
2 Šprint 2 - Lajka
3 Šprint 3 - Bobi
4 Šprint 4 - Lassie
5 Šprint 5 - Ody
6 Šprint 6 - Rex Vývoj ukončený
7 Šprint 7 - Beethoven Vývoj ukončený
8 Šprint 8 - Hačikó Vývoj ukončený
9 Šprint 9 - Pluto Vývoj ukončený
10 Šprint 10 - Lady & Tramp Vývoj ukončený

Metodiky


Poradie Názov dokumentu Stiahnúť
1 Metodika dokumentácie
2 Metodika komunikácie
3 Metodika manažmentu úloh
4 Metodika písania kódu
5 Metodika revízií
6 Metodika testovania
7 Metodika verziovania

Ostatné dokumenty


Poradie Názov dokumentu Stiahnúť
1 Prihláška do súťaže TP cup
2 Projektová dokumentácia po treťom šprinte
3 Dokumentácia k riadeniu a inžinierskemu dielu (ZS)
4 Dokumentácia k riadeniu a inžinierskemu dielu (LS)
5 Inštalačná príručka
6 Používateľská príručka

GalériaTím


Vincúr Juraj

Product owner

Hózová Gabriela

Andrejkovič Ivan

Broniš Tadeáš

Janec Nikolas

Lišiak Jaroslav

Ofčarovič Tomáš

Škuta Michal

iWeb


Tímový projekt vypracovaný na Fakulte Informatiky a Informačných technológii v akademickom roku 2017/2018, tímom číslo 13

Made with Pingendo Free   Pingendo logo