IPhone Image

Nachádzate sa na tímovej stránke tímu č. 14 - iTeam.
Tím tvoria študenti Fakulty informatiky a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity.

Študenti:

Pedagogický vedúci:

    Ing. Michal Čerňanský, PhD.

Motivácia

Mobilné telefóny sa stali súčasťou našich životov natoľko, že ich prítomnosť takmer nevnímame. S postupom času a stále pribúdajúcimi novými funkciami rastú možnosti ich využitia. Od telefonovania a písania správ sme pokročili až ku zariadeniam takmer porovnateľnými s možnosťami osobného počítača.

Aktuálnym problémom vo veľkých mestách je stále hustejšia premávka na cestách. Možnou alternatívou pri riešení tejto situácie je preferencia verejnej hromadnej dopravy oproti individuálnej. Pre jej efektívne využívanie je však potrebné poznať množstvo informácií o trasách jednotlivých liniek, polohe zastávok alebo o čase príchodov a odchodov jednotlivých spojov. Tieto problémy majú obyvatelia mesta, o to viac však jeho návštevníci.

V súčasnosti sa problém informovanosti rieši väčšinou brožúrami, oznamami na zastávkach alebo v predajných miestach dopravnej spoločnosti. Ak na danej trase cestujeme denne, odchody aj polohy zastávok zvyčajne už poznáme. Čo však v prípade, že sa chceme dostať na miesto mimo našej každodennej rutiny? Tu máme viacero možností - vyhľadáme si informácie pred cestou, zorientujeme sa v teréne alebo kapitulujeme a vyberieme sa na miesto určenia autom. O koľko pohodlnejšie by bolo, keby sme mali všetko potrebné v našom vrecku každý deň?

Jedným z možných riešení je do našej každodennej snahy o rýchle a efektívne prepravenie sa z miesta na iné miesto zapojiť mobilné zariadenia. Spolu s využitím moderných technológií ako dátové prenosy alebo navigácia pomocou GPS, v spojení s intuitívnym a jednoduchým grafickým používateľským rozhraním, dokážeme vytvoriť prostriedok, ktorý sa môže stať každodenným spoločníkom pri cestovaní prostriedkami hromadnej dopravy.