Sieťový protokol IPv6

Tímový projekt - Tím č. 6

Aktuality

Doplnenie zápisnice č.19 a 20

06.05.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Finalizovanie projektu, odstraňovanie posledných chýb. Dopisovanie záverečných dokumentov.

Doplnenie zápisnice č. 17 a 18

24.04.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Pokračovanie v implementácií wizardu a vykresľovanie výstupných grafov.

Doplnenie zápisnice č. 15 a 16

03.04.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Vytvorili sme skripty pre generovanie dát pre grafy a pokračujeme v implementácií NS3 modulu. V NS3 module budeme vytvárať wizard, ktorý bude slúžiť pre vytvorenie vlastnej topológie.

Doplnenie zápisnice č. 13 a 14

17.03.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Dosahujeme ďalšie výsledky pri práci na projekte. Vedúci práce nás vždy usmerní akým spôsobom máme riešiť problémy. Viac informácii v zápisniciach.

Doplnenie zápisnice č. 12

03.03.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Pokročili sme v práci s našim edukačným modulom, ktorý bude využívať simulačný program NS3. Viac informácii v zápisnici.

Doplnenie zápisnice č. 11

27.02.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Na prvom stretnutí v letnom semestri sme si zhrnuli naše dosiahnuté výsledky a určili sme si ďalšie ciele tohoto semestra.

Preznetácia projektu - ukončenie Zimného semestra

05.12.2013 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Na spoločnom stretnutí sme prezentovali naše dosiahnuté výsledky na projekte aj s ostatnými tímami.

Doplnenie zápisníc

28.11.2013 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Postupne sme doplnili všetky zápisnice za zimný semester. Dokopy ich je desať.

Výmena dokumentácii na posúdenie

15.11.2013 15:00, Napísal Lukáš Danielovič

Prebehla výmena dokumentov riadenia a projektu. Každá strana podpísala preberacie protokoly a vlastni svoje kópie. Odovzdanie posudkov dokumentácii ja naplánovaný na 22.11.2013.

Aktualizovanie: Zápisnica 4,5 a Odkazy

14.11.2013 20:00, Napísal Lukáš Danielovič

Aktualizované stránky: Zápisnica 4,5 a Odkazy. Zápisnice dostupné vo formáte PDF. Pridané odkazy na stránky potrebné k implementovaniu výsledného produktu portálu (W3Schools, GNS3).

Vytvorenie: O nás a Plán

17.10.2013 22:00, Napísal Lukáš Danielovič

Vytvorené stránky: O nás a plán projektu. Zdrojové súbory: O nás a Plán.

Vytvorenie internetovej stránky tímu

10.10.2013 14:00, Napísal Anton Pôbiš

Vytvorenie internetovej stránky k projektu, kde sa bude podrobne zaznamenávať celá práca na projekte.

Pridelenie ponuky

08.10.2013 14:00, Napísal Anton Pôbiš

Pridelenie ponuky Sieťový protokol IPv6 a dohodnutie sa na konzultáciach k tímovému projektu s vedúcim projektu Ing Petrom Magulom, PhD.

Vytvorenie ponuky

01.10.2013 14:00, Napísal Anton Pôbiš

Vytvorenie a prezentovanie ponuky vedúcím tímov. Prezentáciu sme odovzdali do AIS.

Vytvorenie tímu č. 6

24.09.2013 14:00, Napísal Anton Pôbiš

Na predmete tímový projekt sme vytvorili šesť členný tím, ktorý sa dohodol na vypracovaní ponuky pre dva projekty. Primárne Sieťový protokol IPv6 a sekundárne - Interaktivita mobilného zariadenia a televízie