Sieťový protokol IPv6

Tímový projekt - Tím č. 6

Plán projektu

 

 • Analýza návrhu - koniec šiesteho týždňa zimného semestra
  • podrobnejší návrh
  • špecifikácia požiadaviek
  • podobné projekty
  • porovnanie edukačných systémov
  • porovnanie edukačných systémov
 • Predbežná príprava - koniec zimného semestra
  • Získavanie hardvéru a oboznámenie sa s potrebným hardvérom
 • Implementácia 1- koniec šiesteho týždňa letného semestra
  • vytvorenie základného dizajnu
  • časť základnej funkcionality
  • vytvorenie jadra portálu
 • Zverejnenie portálu pre verejnosť
 • Implementácia 2 - letný semester
  • kompletizácia dizajnového návrhu
  • prípadná revízia
  • doplnenie funkcionalít
 • Testovanie - letný semester - koniec letného semestra
  • alfa testovanie
  • beta testovanie
 • Vyhodnotenie - letný semester