Sieťový protokol IPv6

Tímový projekt - Tím č. 6

Vedúci projektu

Ing. Peter Magula, PhD.

 

Popis členov tímu

 

dukat

Bc. Marek Dukat

Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU v BA v obore počítačové a komunikačné systémy a siete. V rámci štúdia nadobudol programátorské skúsenosti vo viacerých jazykoch ako C, C#, Java, assembler,... Popri štúdiu pracuje v spoločnosti zabezpečujúcej IT podporu pre malé a stredné firmy ako po hardvérovej, tak i po softvérovej stránke. Najviac sa však zameriava na oblasť počítačových sietí: konfigurácia aktívnych prvkov sietí, administrácia serverov, návrh a realizáciu štruktúrovanej kabeláže, konfigurácia serverov a riadenie premávky v sieti. Má bohaté skúsenosti s administráciou WAN/LAN zariadení, migrácie dát medzi servermi.

danielovic

Bc. Lukáš Danielovič

Vedúci tímu

Študent a absolvent FIIT STU v Bratislave v odbore PKSS. Zručný v programovaní a má skúsenosti s administratívou počítačových sietí a zariadení. Medzi programátorské skúsenosti patrí znalosť jazykov C, Java, VHDL, asembler, MySQL, skúsenosti s programovaním webu (PHP, CSS3, HTML5, Javascript).

lences

Bc. Lukáš Lenčeš

Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU v Bratislave a správca siete na internáte Mladá garda. Má programátorské skúsenosti v jazykoch C, C#, HandelC, VHDL, Perl, Java, asembler a Huskell. Na administrátorskej úrovni ovláda operačné systémy Unix a Windows. Počas štúdia nadobudol znalosti aj v oblasti databázových systémov (MySQL). Vyniká praktickými skúsenosťami s administráciou LAN/WAN zariadení.

pobis

Bc. Anton Pôbiš

Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU v Bratislave v odbore Počítačových a komunikačných systémov a sietí. Zároveň popri štúdiu pracuje ako PHP programátor internetových stránok, pre firmu, ktorá sa zaoberá GPS monitoringom vozidiel. Pracuje s programovacími jazykmi PHP, MySQL, PostgreSQL, C a C#. Má skúsenosti pri navrhovaní a tvorbe rôznych propagačných materiálov v programe Photoshop.

siska

Bc. Marián Šiška

Absolvent bakalárskeho štúdia na Paneurópskej vysokej škole, zameranie Aplikovaná informatika. Pracoval ako administrátor siete v SNG. Má programátorské skúsenosti v jazykoch C, Java, Html. Na administrátorskej úrovni ovláda OS Unix a Windows. Má dlhoročné skúsenosti so zariadeniami Ubiquinty, ako aj administráciu linuxových serverov z predchádzajúcich pracovných skúseností.

Bc. Rastislav Struhár

Absolvent bakalárskeho štúdia na Paneurópskej vysokej škole, zameranie Aplikovaná informatika. Pracuje ako Web Developer pre internetovú reklamnú agentúru ETARGET SE, pri práci používa jazyky: PHP, C, JAVA, MySQL, PSQL. Okrem programátorskej činnosti sa venuje administrácii linuxových systémov a sietí.