Vitajte na webe tímu VEXTA,

tímu číslo 16 v akademickom roku 2015/16 na FIIT STU

12. týždeň:

 • Opravy logiky vo finálnej aplikácii,
 • implementovaná minihra - hanojské veže,
 • pridaná možnosť zmeny veľkosti objektov v scéne a objektov reprezentujúcich polohu rúk,
 • pridanie podstránky s fotodokumentáciou k produktu,
 • testovanie používateľského zážitku.

11. týždeň:

 • umiestnenie meshu do scény tak, aby bol pre používateľa dobre viditeľný,
 • zaklad transformácie meshu vzhľadom na pozíciu tela,
 • modifikácia shadera používaného v scéne,
 • doimplementovnie posielania normálov vrcholov cez sieť.

10. týždeň:

 • Implementované uchytávanie a posun objektov v scéne
 • implementovaná kolaboratívna minihra,
 • implementovaná softvérova výpomoc pri uchytávaní objektov, pre zvýšenie pouzivateľského zážitku,
 • pokus o implementáciu asynchrónneho odosielania správ,
 • opravenie zachytávania rúk kinectom.

9. týždeň:

 • Bola vykonaná prípadová štúdia s použitím novej knižnice pre leap motion,
 • boli opravené niektoré nájdené chyby v Oculus module,
 • boli vykonané testovanie komunikačného modulu s použitím reálnych dát.

8. týždeň:

 • Pokračovalo sa v implementácii finálnej aplikácie,
 • vo finálnej aplikácii boli opravené chyby v zobrazovaní podlahy, a pridanie vytvorenej knižnice VXKinect_Lib,
 • implementované zobrazovanie scény bez potreby pripojenia Oculusu,
 • implementované otáčanie scény bez použitia senzorov Oculusu,
 • opravenie zachytávania informácii o pozíciňi používateľa s použitím Kinectu.

7. týždeň:

 • Vytvorená nová finálna aplikácia, ktorá bude integrovať všetky vytvárane knižnice,
 • implementovaná serializácia objektov cez sieť,
 • refaktoring vytvorenej Kinect knižnice na objektový model,
 • experimentálne získavanie meshu pomocou Kinect Fusion.

6. týždeň:

 • Nacitanie parametrov zo suboru,
 • Testovanie komunikačného modulu na reálnej sieti,
 • Prenesena funkcionalita z Kinect prototypu do samostatnej knižnice

5. týždeň:

 • Vyriešenie problémov s manažovaným a natívnym c++ kódom.
 • Modifikácia komunikačného modulu do formy dynamickej knižnice (dll).
 • Vylepšenie spracovania dát získaných zo senzorov Oculusu.
 • Vytváranie meshu zo zachyteného point cloudu z Kinectu.

4. týždeň:

 • Realizácia prvej verzie komunikačného modulu,
 • Do Kinect demo aplikácie nštračnej bolo pridané rozpoznávanie používateľských gest
 • Bola preskúmané možnosti integrácie Kinect Fusion do prototypu
 • Bolo zahájené vytváranie Modulu pre Oculus

3. týždeň:

 • Vytvorenie Kinect demo aplikácie nštračnej,
  • Realtime fullhd farebny obraz,
  • realtime hlbkova mapa,
  • realtime infracervena mapa + post processing,
  • point cloud,
  • detekcia končatín používateľa.
 • analýza a návrh komunikačného modulu,
 • oprava reakcií na dáta zíaskané z pohybových senzorov a senzorov náklonu hlavy v Oculus prototype.

2. týždeň:

 • Real time generovanie meshu z Kinectu,
 • integrácia prototypov.

1. týždeň:

 • Vylepšenie prototypu na oculus,
 • presun webovej stránky na doménu github.io,
 • vznikla potreba vytvoriť komunikačný modul medzi klientskými aplikáciami.

Kontakt

tim_16@googlegroups.com

tim_foto.jpg, 1,0MB

Aktuality

17.05.2016 Pridanie zápisníc, retrospektív a Jira exportov

17.05.2016 Pridanie fotografií z testovania

12.05.2016 Pridanie fotografií k produktu

12.05.2016 Aktualizácia týždenného progresu

04.04.2016 Aktualizácia týždenného progresu

09.03.2016 Pridanie zápisníc zo stretnutí

09.03.2016 Pravidelná týždenná aktualizácia

24.02.2016 Zmena loga stránky

15.11.2015 Pridanie retrospektívy 2

15.11.2015 Pridanie retrospektívy 1

09.11.2015 Pridanie zápisnice 7

30.10.2015 Pridanie zápisnice 6

25.10.2015 Pridanie zápisnice 5

16.10.2015 Pridanie zápisníc 1, 2, 3 a 4

16.10.2015 Spustenie stránky