Team 18 - Správa rozširujúcich modulov jazyka Lua

Kto sme?

Sme študenti inžinierskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Venujeme sa rôznym oblastiam webu a vývoja aplikácií.

Čo robíme

Našim cieľom je vytvoriť web portál pre ukladanie a distribúciu modulov jazyka Lua, ktorý bude slúžiť ako server pre existujúceho klienta LuaDist. Lua jazyk je pre nás niečím novým s čím sme sa doteraz nestretli. Je to pre nás novou výzvou a staviame sa k tomu tak.

Kto nás vedie?

Ing. Peter Drahoš

Zaujímavé odkazy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Posledná aktualizácia:
19.5.2009