Problémy s databázou

April 14th, 2010

Po problémoch, ktoré sme mali s databázou tejto webovej stránky (predchádzajúci administrátor ako DB server použil nám neznámy hosting, ktorému vypršala platnosť domény) sme presunuli všetky dáta na server patriaci softvérovému štúdiu labss2. Stránka by teda už mala byť plne funkčná a dostupná aj v budúcnosti.

TP 2

March 15th, 2010

Hlásime sa neskoro ale predsa. Práce na projekte pokračujú aj v letnom semestri v rámci predmetu Tvorba softvérového (informačného) systému v tíme II a my usilovne pracujeme.

Bolo nás šesť, už je nás len päť

December 12th, 2009

Dňa 8.12.2009 nás i celú FIIT opustil ďalší člen nášho tímu – Štefan Gabura. Želáme mu veľa šťastia…

Už len šesť statočných

December 3rd, 2009

Minulý týždeň sa Matúš rozhodol ukončiť svoje účinkovanie na FIIT. Prajeme mu veľa zdaru v jeho ďalšom štúdiu.

Návrh a implementácia prototypu

November 24th, 2009

Momentálne sa nachádzame vo fáze návrhu a implementácie  prototypu.

Výsledky predchádzajúcej etapy môžete nájsť v časti dokumenty.

Analýza a vytvorenie návrhu

November 2nd, 2009

Práca postupuje a náš tím sa dostal k milestonu prvého odovzdania pripravený dokumentovať plody našej práce. Analyzovali sme technológie, ktoré by sa dali pri realizácii projektu použiť a vybrali sme spomedzi nich podľa nás najvhodnejšie. S pomocou tejto analýzy sme vytvorili návrh riešenia, ktorý predstavuje základ pre našu ďalšiu prácu.

Spustenie stranky

October 19th, 2009