Home Contact Sitemap

PATHFINDERs

Každý si musí vybrať cestu ...

Stránka tímu č. 05

RSS Feed

Témy:

Najbližšie stretnutia

9 týždeň - 20.11.2007

26.5.2008 Pridaný výsledný projekt - leto 2008 - VS08 Project / Binaries (potrebný .NET 2)

26.5.2008 Pridaný dokument riadenia - leto 2008 - tp_riadenie.pdf

26.5.2008 Pridaná finálna verzia dokumentácie k projektu - tp_docv3.pdf

12.5.2008 Pridaná zápisnica z 11. stretnutia v letnom semestri - zobrazenie zápisnice zapisnica11_leto.txt


Download (Zápisnice)  | Čítaj viac ...

Zadanie projektu

Pridané Oktober 1 , 2007 v Novinky

Systém automaticky navádzaných vozidiel (automatic guided vehicles - AGV) je dôležitou súčasťou komplexne automatizovaných výrobných procesov. Bezkolízne a optimalizované plnenie dopravných úloh napomáha ku zefektívneniu výroby.

V rámci tímového projektu riešte nasledujúce úlohy:

  • analyzujte a vyhodnoťte dopravné systémy používané vo výrobe z funkčného hľadiska
  • naštudujte a urobte rozbor modelovacích prostriedkov, ako sú Petriho siete, časové okná a iné, z hľadiska ich vhodnosti pre triedu zónovo riadených dopravných prostriedkov
  • pre vybranú triedu dopravných systémov spracujte metódu ich modelovania zvolenými prostriedkami
  • navrhnite riadenie pre riešenú triedu dopravných systémov
  • pre modelovanie a riadenie riešenej triedy dopravných systémov vypracujte a odskúšajte programový systém na modelovanie a riadenie.

linky:

http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/temy.html