Vitajte na webovej prezentácií projektu 3D UML.

Úlohou nášho tímu je doplniť existujúci a rozvíjajúci sa prototyp 3D UML o ďalšiu funkcionalitu: pracujeme na dagrame aktivíit, na pridávaní elementov, odoberaním, označením objektov v 3D priestore.

Prínosom tímu je vyvinúť dynamický 3D diagram aktivít.


Vedúcim tohto projektu je Ing. Ivan Polášek PhD.


email: team4.fiit1415@gmail.com

Novinky

Plán na letný semester

 • Vytvoriť GUI pre používateľa
 • Dokončiť Structured activity node
 • Vpisovanie do elementov
 • Lomenie hrany k elementom
 • Ak sa nám bude dariť, čaká nás ešte:

 • Export do XMI
 • Animácia
 • Nástroje s ktorými pracujeme

  Modelovací nástroj Vývojový softvér Nástroj na testovanie Metriky kódu Nástroj na verziovanie
  Enterprise Architect Eclipse, C++ Cute SourceMonitor Git, Bitbucket

  O nás

  Ing. Ivan Polášek, PhD., zadávateľ projektu  Kontakt: ivan.polasek@stuba.sk

  Bc. Miroslav Kudláč, vedúci tímu

  Je vedúci tímu Bubbles. Vždy ho fascinovali nové technológie a webový dizajn. Programovať a chápať aktuálne problémy začal až na vysokej škole, kde sa začal venovať najmä webovým technológiám a získavaniu informácii z webu. Medzi jeho prednosti patrí komunikatívnosť a priamosť. Tento mladý a talentovaný chalan rád spoznáva nové veci vo svojom obore. Medzi jeho záľuby patrí okrem počítačov futbal, volejbal a jedlo.

  Kontakt: mirokudlac@gmail.com, 0910 145 328

  Bc. Francisc Juraş, kvality a monitorovania projektu, rozvrhu a plánovania

  Absolvoval bakalárske štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológii. Obhájil bakalársku prácu s názvom Značkovanie zdrojových kódov. Ovláda jazyky a technológie ako Assembler, C, Java, HTML, MySQL, UIAutomation. Má skúsenosti s testovaním mobilných aplikácií, prácou v scrume, lokalizovaním aplikácií.

  Kontakt: ferojuras@yahoo.com

  Bc. Michal Valovič, manažér rozsahu projektu a dokumentácie

  Absolvent bakalárskeho štúdia FIIT STU v odbore Informatika. V záverečnej práci sa zaoberal témou Správa binárnych softvérových balíkov a ich závislostí, pri ktorej získal praktické skúsenosti s jazykom Lua. Najväčšie skúsenosti má v programovaní webových aplikácií. Ovláda jazyky a technológie PHP, JavaScript, C, C#, Lua, MySQL. V súčastnosti pracuje ako Web developer.

  Kontakt: michal@valovic.eu

  Bc. Hana Baranovičová, manažérka obstáravania a nákladov na projekt

  Bakalárske štúdium ukončila na FIT VUT. V bakalárskej práci sa zaoberala vývojom 3D hry v OpenGL s využitím analýzy hudby. K technike SCRUM si pričuchla počas práce v AVG. Má rada hudbu a prírodu. Programuje v C/C++, Python, vyzná sa v MySQL, LaTeX a OpenGL.

  Kontakt: hana.baranovic@gmail.com

  Bc. Andrej Železňák, hlavný architekt

  Už od detstva ho fascinovali zložité problémy. Ako mladý génius na základnej škole vyhrával mnoho matematických a fyzikálnych olympiád. Neskôr však svoje schopnosti zameral na programovanie robotov, kde už od začiatku zožal veľa úspechov doma aj v zahraničí. Na konci základnej školy v roku 2006 vyhral v celosvetovej súťaži RoboCupJunior International Competiotion 2006 in Dance Secondary in Bremen Germany prvé miesto čim sa jeho záľuba v programovaní upevnila ešte viac. Na strednej škole vyhral viacero ďalších robotických súťaži. Absolvoval bakalárske štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológii. V záverečnej prací sa venoval téme Optické rozpoznávanie notových záznamov. Ovláda jazyku a technológie ako C, C++, C++/CLI, C#, Pascal, Asembler, MYSQL, Bash, počítačové videnie, práca s Unixom, a iné . Po pri škole si mnohé vedomosti ešte viac upevnil v praxi.

  Kontakt: azeleznak@gmail.com

  Bc. Lukáš Markovič, manažér vývoja a integrácie

  S vyznamenaním ukončil bakalárske štúdium v odbore Informatika na Fakulte informatiky a informačných technológií STU. Zaujíma sa hlavne o jazyk Java SE/EE, no má praktické skúsenosti aj s technológiami Python, Groovy, MySQL, či NoSQL databázami, ako napríklad MongoDB a podobne. Svoje skúsenosti s jazykom Java zúročil aj v bakalárskej práci, ktorá bola zameraná na návrh automatizovaného nástroja pre refaktoring programov napísaných práve v tomto jazyku. Popri doterajšom štúdiu však získal aj cenné praktické skúsenosti z práce v tímoch, zaoberajúcich sa vývojom rozsiahlych bankových, či poisťovníckych systémov na platforme J2EE. V budúcnosti by sa chcel venovať hlavne analýze softvérových systémov a manažmentu vývoja softvérových systémov.

  Kontakt: lukass.markovic@gmail.com

  Bc. et Bc. Martin Melis, manažér komunikácie, ľudských zdrojov a rizík

  Zaujíma sa predovšetkým o IT na vyššej úrovni biznisu ( Manažment informačných systémov, Podniková architektúra, Business intelligence ... ). Svoju profesijnu budúcnosť si vie predstaviť viac ako analytik, než ako developer, preto je mu aj oblasť 3D UML a modelovacích notácií blízka, zaujíma sa o ňu a rád by som sa vnej zdokonalil. Technologické skúsenosti má hlavne s Javou, relevantne voči projektu pracoval aj s Ogre nad C++ všetko ale len na úrovni školských projektov. Okrem IT oblastí má rád verejné vystupovanie, obchodné prezentácie, zaujíma sa o marketing a financie. Má rád cyklistiku a Back-Pack cestovanie.

  Kontakt: martin.melis21@gmail.com

  Dokumenty

  Študijné materiály

  Špecifikácia UML
  OMG UML

  Kontakt

  Kontaktné údaje

   Tím: Bubbles
   Škola: FIIT
   Adresa: Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4