RoboCup 3D


Hlavným cieľom projektu je vytvoriť futbalového hráča pre 3D simuláciu, ktorý dokáže plnohodnotne využívať možnosti poskytované simulačným prostredím. Úlohou bude prevziať jednoduchšieho hráča vytvoreného na našej fakulte v minulom roku a doplniť do neho komplexnejšie typy správania. Ide predovšetkým o efektívne zložitejšie pohyby hráča, ale pozornosť by sa mala venovať aj rozhodovaniu na vyššej úrovni, taktike a stratégii. Dôležitým faktorom bude využitie moderných prístupov robotiky a umelej inteligencie. Dôležitými požiadavkami sú aj prehľadnosť a rozširovateľnosť na úrovni návrhu aj implementácie.

Úlohou je urobiť aj zoznam prístupov, ktoré boli na našej fakulte použité v predchádzajúcich rokoch, aby bolo možné jednoducho využiť skúsenosti nazbierané predchádzajúcimi riešiteľmi, či už to boli tímové projekty, diplomové alebo bakalárske práce. Pozornosť je potrebné venovať aj podporným nástrojom, ktoré umožnia rýchlejší a kvalitnejší vývoj.