Preloader

Čo je EduSim?

EduSim je tímový projekt realizovaný tímom MamBit na FIIT STU v akademickom roku 2016/2017. Projekt je realizovaný v spolupráci s firmou Atos.

Cieľom projektu je vytvoriť autoringový nástroj na tvorbu vzdelávacích interaktívnych programov a simulácií, prevádzkovaných v prostredí webu a systémoch na riadenie výučby. Vytvorený nástroj umožní jednoduchú tvorbu simulácií a programov, ktoré sa budú skladať z vopred pripravených komponentov. Pedagóg alebo iná osoba tak dokáže pripraviť zaujímavé vzdelávacie materiály a cvičenia, bez nutnosti čokoľvek programovať.

Demo Exportu

Demo exportov:

  • Demo I -

Obrázky Softvéru

EduSim pozostáva z dvoch hlavných častí: desktopovej aplikácie a webových exportov simulácií. Tiež máme pripravený aj používateľský manuál.

Ukážka schéme v desktopovej aplikácii

Screenshot desktopovej aplikácie

Ukážka schéme exportovanej do HTML5

Screenshot exportu

Ukážka záznamu v manuále

Screenshot manuálu

Dokumenty

V tejto sekcii sú všetky zápisnice zo stretnutí, dokumentácia a iné dokumenty na stiahnutie.

Zápisy zo stretnutí:

# Meno dokumentu Dátum stretnutia Stiahnúť
1 Stretnutie 1 26.09.2016
2 Stretnutie 2 03.10.2016
3 Stretnutie 3 09.10.2016
4 Stretnutie 4 17.10.2016
5 Stretnutie 5 24.10.2016
6 Stretnutie 6 07.11.2016
7 Stretnutie 7 14.11.2016
8 Stretnutie 8 21.11.2016
9 Stretnutie 9 28.11.2016
10 Stretnutie 10 05.12.2016
11 Stretnutie 11 13.02.2017
12 Stretnutie 12 20.02.2017
13 Stretnutie 13 27.02.2017
14 Stretnutie 14 04.03.2017
15 Stretnutie 15 13.03.2017
16 Stretnutie 16 20.03.2017
17 Stretnutie 17 27.03.2017
18 Stretnutie 18 03.04.2017
19 Stretnutie 19 10.04.2017
20 Stretnutie 20 20.04.2017
21 Stretnutie 21 24.04.2017
22 Stretnutie 22 09.05.2017

Dokumentácia:

# Meno dokumentu Nahrané dňa Stiahnúť
1 Dokumentácia - Zimný semester 05.02.2017
2 Dokumentácia k produktu - letný semester 15.05.2017
3 Dokumentácia k riadeniu - letný semester 15.05.2017

Retrospektíva:

# Meno dokumentu Nahrané dňa Stiahnúť
1 Cadillac Retrospektíva 22.11.2016
2 Dodge Retrospektíva 05.12.2016
3 Ferrarri Retrospektíva 27.02.2017
4 GAZ Retrospektíva 13.03.2017
4 Honda Retrospektíva 27.03.2017
5 Infiniti Retrospektíva 10.04.2017

Exporty stavu projektu z Jiri:

# Meno dokumentu Dátum exportu Stiahnúť
1 Audi - polovica šprintu 17.10.2016
2 Audi - koniec šprintu 24.10.2016
3 Bentley - polovica šprintu 31.10.2016
4 Bentley - koniec šprintu 07.11.2016
5 Cadillac - polovica šprintu 14.11.2016
6 Cadillac - koniec šprintu 21.11.2016
7 Dodge - polovica šprintu 28.11.2016
8 Dodge - koniec šprintu 05.12.2016
9 Ferrarri - polovica šprintu 20.02.2017
10 Ferrarri - koniec šprintu 27.02.2017
11 GAZ - polovica šprintu 06.03.2017
12 GAZ - koniec šprintu 13.03.2017
13 Honda - polovica šprintu 20.03.2017
14 Honda - koniec šprintu 27.03.2017
15 Infiniti - polovica šprintu 03.04.2017
16 Infiniti - koniec šprintu 03.04.2017
17 Jawa - polovica šprintu 20.04.2017
18 Jawa - koniec šprintu 03.04.2017
19 Karosa - koniec šprintu 09.05.2017
20 Lexus - koniec šprintu 15.05.2017

Náš tím

Mambit Banner!
Our picture!

Predstavujeme Vám tím MamBit! Presnejšie informácie o tom, ktorý člen sa venoval akej problematike nájdete v exportoch z Jiri vyššie.

Team Member
Ing. Marek Lóderer

Vedúci predmetu tímový projekt pre náš tím.

Ing. Marek Lóderer

Vedúci projektu
Team Member
Bc. Adam Blaško

Zodpovedný za administráciu nástrojov na manažment projektu (Atlassian stack - Jira, Confluence, BitBucket, Crucible a HipChat). Vývoj v oblasti grafického používateľského rozhrania, používateľskej interakcie a simulačnej logike.

Bc. Adam Blaško

Scrum Master, Developer
Team Member
Bc. Martin Cvičela

Zodpovedný za testovanie, bugtracking a bugfixing. Vývoj v oblasti používateľskej interakcie.

Bc. Martin Cvičela

Manažér testovania, Developer
Team Member
Bc. Ivan Gulis

Zodpovedný za vyhodnocovanie plnenia plánu a návrh úprav. Vývoj v oblasti grafického používateľského rozhrania.

Bc. Ivan Gulis

Manažér plánovania, Developer
Team Member
Bc. Tomáš Liščák

Zodpovedný za zápisky zo stretnutí a dokumentáciu. Vývoj v oblasti simulačnej logike a algoritmizácie.

Bc. Tomáš Liščák

Manažér dokumentácie, Developer
Team Member
Bc. Branislav Makan

Zodpovedný za manažovanie webovej stránky tímu a marketing produktu. Vývoj v oblasti používateľskej interakcie, grafického používateľského rozhrania a webových technológií.

Bc. Branislav Makan

Marketing, Developer
Team Member
Bc. Marek Matula

Zodpovedný za záležitosti spojené s code review a komunikácie so zákazníkom. Vývoj v oblasti simulačnej logike.

Bc. Marek Matula

Manažér Code-Review, Komunikácia so zákazníkom, Developer

Marketing

Pozrite si ako sme náš produkt predstavili verejnosti.

  • Článok na RobimeIT -
Marketing Poster!
Poster!