Tímový projekt

Ak. rok: 2017/2018

Inteligentné parkovanie

Cieľom projektu je vytvoriť systém pre monitorovanie a predpovedanie obsadenosti parkovacích miest s využitím senzorov umiestnených na vozovke a identifikujúcich prítomnosť vozidla.

Úlohou systému je sprístupniť informácie o využívaní parkovacích miest s rozdelením na ulice, mestské zóny a pomôcť:

 • rýchlo a efektívne zaparkovať,
 • mestám a mestskej polícií optimalizovať parkovanie prostredníctvom vizualizácií, štatistík a predpovedných modelov obsadenia parkovísk a následne na základe získaných údajov navrhnúť zmenu tarifikácie parkovného v prospech magistrátu aj vodičom.

Predstavenie tímu Parkety

Zoznámte sa s našim tímom. Celkovo nás je 8 študentov a 1 doktorand z Fakulty informatiky a informačných technológií v Bratislave.

Ivan
SRBA

Vedúci projektu

Peter
BABINEC

BE Dev

Martin
HOANG

BE Dev

Jakub
HUČKO

FE Dev

Marek
KARAS

FE Dev

Miroslav
LEHOTSKÝ

BE Dev

Samuel
PÚČAŤ

FE Dev

Jakub
MIČO

BE Dev

Stanislav
VNENČÁK

FE Dev

Tímový kontakt

Plán projektu

 • INICIALIZÁCIA PROJEKTU

  Začatie tvorby systému Smart Parking.

  2. október 2017
 • extension
  ŠPRINT 1

  Otvorenie a plánovanie prvého šprintu. Predstavenie členov tímu a zoznámenie sa so spolupracujúcimi firmami Orange a Unicorn. Tento šprint je taktiež zameraný na zoznámenie sa s nástrojmi, ktoré budú používané počas práce na tímovom projekte. Jednotlivé nástroje sú nastavené pre potreby tímu.

  2. október 2017
 • flight_land
  UKONČENIE ŠPRINTU 1

  Akceptácia vybraných User Stories Product Ownermi. Retrospektíva v rámci tímu.

  16. október 2017
 • extension
  ŠPRINT 2

  Otvorenie a plánovanie druhého šprintu.

  16. október 2017
 • flight_land
  UKONČENIE ŠPRINTU 2

  Akceptácia vybraných User Stories Product Ownermi. Retrospektíva v rámci tímu.

  30. október 2017
 • extension
  ŠPRINT 3

  Otvorenie a plánovanie tretieho šprintu.

  30. október 2017
 • flight_land
  UKONČENIE ŠPRINTU 3

  Akceptácia vybraných User Stories Product Ownermi. Retrospektíva v rámci tímu.

  13. november 2017
 • extension
  ŠPRINT 4

  Otvorenie a plánovanie štvrtého šprintu.

  13. november 2017
 • KONTROLNÝ BOD 1

  Odovzdanie všetkých častí vypracovanej dokumentácie (dokumentácia k riadeniu a produktu).

  27. november 2017
 • flight_land
  UKONČENIE ŠPRINTU 4

  Akceptácia vybraných User Stories Product Ownermi. Retrospektíva v rámci tímu.

  5. december 2017
 • extension
  ŠPRINT 5

  Otvorenie a plánovanie piateho šprintu.

  5. december 2017
 • flight_land
  UKONČENIE ŠPRINTU 5

  Akceptácia vybraných User Stories Product Ownermi. Retrospektíva v rámci tímu. Globálna retrospektíva za zimný semester.

  11. december 2017
 • KONTROLNÝ BOD 2

  Odovzdanie všetkých častí vypracovanej dokumentácie (dokumentácia k riadeniu a produktu).

  13. december 2017
 • KONIEC PRVÉHO SEMESTRA
  17. december 2017
 • POKRAČOVANIE PROJEKTU - LETNÝ SEMESTER

  Pokračovanie tvorby systému Smart Parking.

  7. február 2018
 • extension
  ŠPRINT 6

  Otvorenie a plánovanie šiesteho šprintu.

  12. február 2018
 • flight_land
  UKONČENIE ŠPRINTU 6

  Akceptácia vybraných User Stories Product Ownermi. Retrospektíva v rámci tímu.

  26. február 2018
 • extension
  ŠPRINT 7

  Otvorenie a plánovanie siedmeho šprintu.

  26. február 2018
 • flight_land
  UKONČENIE ŠPRINTU 7

  Akceptácia vybraných User Stories Product Ownermi. Retrospektíva v rámci tímu.

  12. marec 2018
 • extension
  ŠPRINT 8

  Otvorenie a plánovanie ôsmeho šprintu.

  12. marec 2018
 • flight_land
  UKONČENIE ŠPRINTU 8

  Akceptácia vybraných User Stories Product Ownermi. Retrospektíva v rámci tímu.

  26. marec 2018
 • extension
  ŠPRINT 9

  Otvorenie a plánovanie deviateho šprintu.

  26. marec 2018
 • flight_land
  UKONČENIE ŠPRINTU 9

  Akceptácia vybraných User Stories Product Ownermi. Retrospektíva v rámci tímu.

  9. apríl 2018
 • extension
  ŠPRINT 10

  Otvorenie a plánovanie desiateho šprintu.

  9. apríl 2018
 • KONTROLNÝ BOD 3

  Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu na testovanie tretej strane.

  9. apríl 2018
 • Študentská vedecká konferencia IIT SRC 2018

  Prezentácia projektu inteligentného parkovania v rámci IIT SRC Konferencie na FIIT STU.

  18. apríl 2018
 • flight_land
  UKONČENIE ŠPRINTU 10

  Akceptácia vybraných User Stories Product Ownermi. Retrospektíva v rámci tímu.

  23. apríl 2018
 • extension
  ŠPRINT 11

  Otvorenie a plánovanie jedenásteho šprintu.

  23. apríl 2018
 • flight_land
  UKONČENIE ŠPRINTU 11

  Akceptácia vybraných User Stories Product Ownermi. Retrospektíva v rámci tímu.

  7. máj 2018
 • FINÁLNE ODOVZDANIE

  Finálne odovzdanie projektu a projektovej dokumentácie.

  11. máj 2018
 • KONIEC AKADEMICKÉHO ROKA
  17. september 2018

...ešte nejaké formálnosti!

Dokumentácia k projektu Smart Parking

Dokumentácia k riadeniu

Dátum Popis dokumentu Možnosti
13.12.2017 Motivačný dokument
11.05.2018 Big picture

Dokumentácia k produktu

Dátum Popis dokumentu Možnosti
11.05.2018 Big picture
11.05.2018 Modul Real-Time Monitoring
11.05.2018 Modul User Management
11.05.2018 Modul Data Statistics
11.05.2018 Používateľská príručka
11.05.2018 Inštalačná príručka

Zápisnice

Dátum Popis Možnosti
25.09.2017 Stretnutie č. 1
02.10.2017 Stretnutie č. 2
09.10.2017 Stretnutie č. 3
16.10.2017 Stretnutie č. 4
23.10.2017 Stretnutie č. 5
30.10.2017 Stretnutie č. 6
09.11.2017 Stretnutie č. 7
13.11.2017 Stretnutie č. 8
20.11.2017 Stretnutie č. 9
27.11.2017 Stretnutie č. 10
05.12.2017 Stretnutie č. 11
11.12.2017 Stretnutie č. 12
07.02.2018 Stretnutie č. 13
12.02.2018 Stretnutie č. 14
19.02.2018 Stretnutie č. 15
26.02.2018 Stretnutie č. 16
05.03.2018 Stretnutie č. 17
12.03.2018 Stretnutie č. 18
19.03.2018 Stretnutie č. 19
26.03.2018 Stretnutie č. 20
02.04.2018 Stretnutie č. 21
09.04.2018 Stretnutie č. 22
16.04.2018 Stretnutie č. 23
25.04.2018 Stretnutie č. 24
02.05.2018 Stretnutie č. 25
07.05.2018 Stretnutie č. 26

Exportované dokumenty z nástroja JIRA

Šprint 1 Možnosti
Sumarizácia šprintu
Šprint 2 Možnosti
Identifikované úlohy
Pomer vytvorených a vyriešených úloh
Burndown diagram
Report šprintu
Sumarizácia šprintu
Šprint 3 Možnosti
Identifikované úlohy
Pomer vytvorených a vyriešených úloh
Burndown diagram
Diagram rozloženia úloh v tíme
Report šprintu
Sumarizácia šprintu
Šprint 4 Možnosti
Identifikované úlohy
Pomer vytvorených a vyriešených úloh
Burndown diagram
Diagram rozloženia úloh v tíme
Report šprintu
Sumarizácia šprintu
Šprint 5 Možnosti
Identifikované úlohy
Pomer vytvorených a vyriešených úloh
Burndown diagram
Diagram rozloženia úloh v tíme
Report šprintu
Sumarizácia šprintu
Šprint 6 Možnosti
Identifikované úlohy
Pomer vytvorených a vyriešených úloh
Burndown diagram
Diagram rozloženia úloh v tíme
Report šprintu
Sumarizácia šprintu
Šprint 7 Možnosti
Identifikované úlohy
Pomer vytvorených a vyriešených úloh
Burndown diagram
Diagram rozloženia úloh v tíme
Report šprintu
Sumarizácia šprintu
Šprint 8 Možnosti
Identifikované úlohy
Pomer vytvorených a vyriešených úloh
Diagram rozloženia úloh v tíme
Report šprintu
Sumarizácia šprintu
Šprint 9 Možnosti
Identifikované úlohy
Pomer vytvorených a vyriešených úloh
Diagram rozloženia úloh v tíme
Report šprintu
Sumarizácia šprintu
Šprint 10 Možnosti
Identifikované úlohy
Pomer vytvorených a vyriešených úloh
Diagram rozloženia úloh v tíme
Report šprintu
Sumarizácia šprintu
Šprint 11 Možnosti
Identifikované úlohy
Pomer vytvorených a vyriešených úloh
Diagram rozloženia úloh v tíme
Burndown diagram
Report šprintu
Sumarizácia šprintu

Metodiky

Aktualizovaná Popis Možnosti
30.10.2017 Metodika ku Code Review
13.11.2017 Metodika pre písanie kódu (Code Conventions)
13.11.2017 UU5 Konvencie
21.11.2017 Metodika práce s Gitom (Git Flow)
27.11.2017 Metodika komunikácie
10.12.2017 Metodika k dokumentovaniu
11.12.2017 Metodika k dizajnu
12.03.2018 Metodika k Jire